Preoblikovanje pokrajine zaradi pridobivanja lignita – na primeru Šoštanja in okolice

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2021
Založnik(i): Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Miha Preinfalk (odg. ur), Manca Gasperšič (prev. ang.), Rok Janežič (lekt.)


  • Podroben opis
    Okolico Šoštanja je reliefno močno preoblikovala dolgoletna premogovniška dejavnost. Izkoriščanje lignita, ki ga kopljejo po posebni metodi, je povzročilo obsežno ugrezanje površja. Ugreznjena območja je zalila voda in nastala so Šaleška jezera, med njimi tudi Družmirsko oz. Šoštanjsko jezero, ki še vedno raste. Posledično so se močno spremenile kulturna pokrajina in hidrološke razmere. Z nastankom jezera je izginilo več naselij oziroma njihovih delov, na ugreznjenem območju pa je bila prekinjena in uničena tudi vsa infrastruktura.

  • Vsi metapodatki
    • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/45897
    • dcterms:title
      • Preoblikovanje pokrajine zaradi pridobivanja lignita – na primeru Šoštanja in okolice
    • dcterms:creator
      • Matija Zorn
      • Mateja Breg Valjavec
      • Daniela Ribeiro
    • dcterms:subject
      • degradacija pokrajine
      • raba tal
      • lignit
      • ugrezanje
      • Družmirsko/Šoštanjsko jezero
      • Premogovnik Velenje
      • Družmirje
      • Šoštanj
      • land degradation
      • land use
      • lignite
      • subsidence
      • Družmirje/Šoštanj Lakes
      • Velenje Coal Mine
      • Družmirje
      • Šoštanj
    • dcterms:publisher
      • Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
    • dcterms:contributor
      • Miha Preinfalk (odg. ur)
      • Manca Gasperšič (prev. ang.)
      • Rok Janežič (lekt.)
    • dcterms:type
      • Text
    • dcterms:source
      • SISTORY:ID:45897
    • dcterms:language
      • slv
    • dcterms:isPartOf