Vodne ujme in gospodarjenje z gozdom v porečju Tržiške Bistrice

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2020
Založnik(i): Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Miha Preinfalk (odg. ur), Manca Gasperšič (prev. ang.), Rok Janežič (lekt.), Anja Miklavčič (lekt.)


 • Podroben opis
  Porečje Tržiške Bistrice se skoraj v celoti ujema z območjem občine Tržič, saj meje občine v večji meri sledijo razvodnici. Porečje zaznamujeta raznolika geološka zgradba in razgibano površje, z velikimi razlikami v nadmorski višini ter strmimi pobočji. Večino porečja porašča gozd, v katerem je že stoletja prisotna gospodarska raba. Meteorološki podatki kažejo, da se količina padavin v zadnjih desetletjih zmanjšuje, hkrati pa je vedno več intenzivnih padavinskih dogodkov, ki povzročajo spremembe v okolju ter ogrožajo ljudi in infrastrukturo.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/45882
  • dcterms:title
   • Vodne ujme in gospodarjenje z gozdom v porečju Tržiške Bistrice
  • dcterms:creator
   • Matija Zorn
   • Irena Mrak
   • Matjaž Guček
   • Mauro Hrvatin
   • Matevž Novak
  • dcterms:subject
   • naravni viri
   • naravne nesreče
   • vodne ujme
   • hidrološke spremembe
   • gozdno gospodarjenje
   • Tržič
   • natural resources
   • natural disasters
   • hydrological disasters
   • hydrological changes
   • forest management
   • Tržič
  • dcterms:publisher
   • Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Miha Preinfalk (odg. ur)
   • Manca Gasperšič (prev. ang.)
   • Rok Janežič (lekt.)
   • Anja Miklavčič (lekt.)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:45882
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf