Kako je trg Šoštanj v obdobju jožefinskih cerkvenih reform skoraj dobil samostojno župnijo Izsek iz cerkvenoupravne zgodovine trga Šoštanj

Avtor(ji): Urlep, Lilijana
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2021
Založnik(i): Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Miha Preinfalk (odg. ur), Manca Gasperšič (prev. ang.), Rok Janežič (lekt.)


 • Podroben opis
  Članek obravnava ustanovitev ekspoziture sv. Mohorja in Fortunata v šoštanjskem trgu, do katere je prišlo v okviru jožefinskih cerkvenih reform oziroma, natančneje, preoblikovanja župnijskih meja. Ekspozitura, ki je obstajala v letih 1787–1804, je obsegala trg Šoštanj in Lokovico z vsega 594 prebivalci. Novonastalo duhovnijo, ki je bila kadrovsko in finančno tesno povezana s šoštanjskim špitalskim beneficijem, je ves čas njenega obstoja vodil nekdanji špitalski beneficiat Martin Andrej Okorn. Okorn, ki je služboval kot kuratni beneficiat in ekspozit, si je prizadeval za preoblikovanje ekspoziture v lokalno kaplanijo in povišanje kongrue, do česar pa zaradi nezadostnih sredstev štajerskega verskega sklada ni prišlo. Po Okornovi smrti leta 1804 je bila ekspozitura opuščena oziroma združena z župnijo sv. Mihaela pri Šoštanju.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/45880
  • dcterms:title
   • Kako je trg Šoštanj v obdobju jožefinskih cerkvenih reform skoraj dobil samostojno župnijo Izsek iz cerkvenoupravne zgodovine trga Šoštanj
  • dcterms:creator
   • Lilijana Urlep
  • dcterms:subject
   • cerkvena zgodovina
   • trg Šoštanj
   • jožefinske cerkvene reforme
   • preoblikovanje župnijskih meja
   • ekspozitura
   • Church history
   • market town of Šoštanj
   • Josephinian church reforms
   • redrawing of parish boundaries
   • expositur
  • dcterms:publisher
   • Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Miha Preinfalk (odg. ur)
   • Manca Gasperšič (prev. ang.)
   • Rok Janežič (lekt.)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:45880
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf