• Podroben opis
  V hribovju severno od Šoštanja sta na prehodu iz visokega v pozni srednji vek nastala manjša gradova, ki sta s svojima nekdanjima stavbnima zasnovama med grajsko kulturno dediščino v slovenskem prostoru zelo posebna. Grad Žamberk je nastal v 13. stoletju, opuščen oziroma uničen pa je bil že pred 16. stoletjem. Talna ploskev nekdanjega grajskega jedra kaže, da je tam stala manjša obodna grajska zasnova z obzidanim dvoriščem in bivalno stavbo ali pa da je območje grajskega jedra v celoti zavzemala večja dvonadstropna bivalna stavba brez obzidanega dvorišča. Pri analiziranju grajskih ostalin je treba upoštevati možnost, da bi nenavadna velika koncentrična obrambna jarka z okopoma utegnila nastati pozneje kot grajsko jedro. Morda sta nastala šele zatem, ko je bil grad že razvaljen, in ju je treba povezati s protiosmanskim utrjevanjem koroške deželne meje. Sosednji grad Forhtenek je nastal okoli leta 1300. Bil je eden redkih srednjeveških gradov na sedanjem slovenskem ozemlju, ki poleg glavnega stolpa in obodnega obzidja ni imel še posebne bivalne stavbe – palacija in ki ga pozneje niso širili. V razvalino se je spremenil v 17. stoletju.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/45874
  • dcterms:title
   • Gradova Žamberk in Forhtenek. Arhitekturnozgodovinski oris
  • dcterms:creator
   • Igor Sapač
  • dcterms:subject
   • Žamberk
   • Schönburg
   • Schönberg
   • Schaunberg
   • Forhtenek
   • Forchtenegg
   • grad
   • srednjeveški gradovi
   • arhitektura
   • arhitekturna zgodovina
   • kastelologija
   • stavbni razvoj
   • romanika
   • gotika
   • Forhteneški
   • Vovbrški
   • Žovneški
   • grofje Celjski
   • kmečki upori
   • Šaleška dolina
   • Zavodnje
   • Vodriž
   • Schönburg
   • Schönberg
   • Schaunberg
   • Forchtenegg
   • castle
   • medieval castles
   • architecture
   • architectural history
   • castellology
   • architectural development
   • Romanesque architecture
   • Gothic architecture
   • lords of Forhtenek
   • lords of Vovbre
   • lords of Žovnek
   • Counts of Celje
   • peasant uprisings
   • Šalek Valley
   • Zavodnje
   • Vodriž
  • dcterms:publisher
   • Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Miha Preinfalk (odg. ur)
   • Manca Gasperšič (prev. ang.)
   • Rok Janežič (lekt.)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:45874
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf