Trg Šoštanj po prvem ljudskem štetju leta 1754

Avtor(ji): Golec, Boris
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2021
Založnik(i): Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Miha Preinfalk (odg. ur), Manca Gasperšič (prev. ang.), Rok Janežič (lekt.)


 • Podroben opis
  Župnija Šoštanj je do jožefinske preureditve škofijskih meja spadala v ljubljansko škofijo, edino, za katero se je skoraj v celoti ohranil pramaterial prvega ljudskega štetja iz leta 1754. Tako je šoštanjski trg eno od 19 trških in mestnih naselij, za katera imamo iz omenjenega leta celovit poimenski popis prebivalcev. V pričujočem prispevku je popis prebivalcev Šoštanja objavljen v kombinirani obliki slovenskega prevoda in nemškega izvirnika. Prispevek obravnava nekatere vidike prebivalstvene strukture in nakazuje možnosti bolj poglobljenih raziskav, h katerim bo treba v prihodnje intenzivneje pritegniti tudi druge razpoložljive vire o prebivalstvu.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/45873
  • dcterms:title
   • Trg Šoštanj po prvem ljudskem štetju leta 1754
  • dcterms:creator
   • Boris Golec
  • dcterms:subject
   • ljudsko štetje 1754
   • Šoštanj
   • trg
   • prebivalstvo
   • socialna struktura
   • starostna struktura
   • population census of 1754
   • Šoštanj
   • market town
   • population
   • social structure
   • age structure
  • dcterms:publisher
   • Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Miha Preinfalk (odg. ur)
   • Manca Gasperšič (prev. ang.)
   • Rok Janežič (lekt.)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:45873
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf