Šoštanj v stoletjih trške avtonomije

Avtor(ji): Golec, Boris
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2021
Založnik(i): Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Miha Preinfalk (odg. ur), Manca Gasperšič (prev. ang.), Rok Janežič (lekt.)


 • Podroben opis
  Trg Šoštanj pod istoimenskim gradom je tipična srednjeveška trška naselbina, ki je do industrijske dobe komaj po čem odstopala od večine trgov slovenskoštajerskega prostora. Prispevek obravnava predvsem upravno-sodni in posestni razvoj trga, s poudarkom na novem veku, dotakne pa se tudi njegovih demografskih in gospodarskih razmer. Šoštanj je šel v razvoju trške avtonomije v korak s primerljivimi trgi širšega prostora, v posestno-demografskem in gospodarskem oziru pa je za prenekaterim zaostajal. Vsebino prispevka pogojujeta slaba ohranjenost relevantnih virov domačega izvora in šibka znanstvena raziskanost zgodovine trga med 16. in 19. stoletjem.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/45871
  • dcterms:title
   • Šoštanj v stoletjih trške avtonomije
  • dcterms:creator
   • Boris Golec
  • dcterms:subject
   • Šoštanj
   • trg
   • trška avtonomija
   • upravno-sodna podoba
   • hišna posest
   • Josip Vošnjak
   • Šoštanj
   • market town
   • market-town autonomy
   • administrative-judicial status
   • house ownership
   • Josip Vošnjak
  • dcterms:publisher
   • Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Miha Preinfalk (odg. ur)
   • Manca Gasperšič (prev. ang.)
   • Rok Janežič (lekt.)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:45871
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf