Tržič in Tržiško na prelomu 18. v 19. stoletje

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2020
Založnik(i): Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Miha Preinfalk (odg. ur), Manca Gasperšič (prev. ang.), Rok Janežič (lekt.), Anja Miklavčič (lekt.)


 • Podroben opis
  V članku opisano območje Tržiča z okolico je v prvi polovici 19. stoletja kazalo pisano podobo. Predvsem zaradi težko dostopnega terena so kmetje v okolici Tržiča na svojih kmetijah težko gospodarili. Za preživetje na kmetijah, na katerih jim tudi z največjim trudom včasih ni uspelo pridelati dovolj hrane, da bi družina preživela do nasled­nje žetve, so si s pregovorno gorenjsko trmo in zvitostjo pomagali s prevozništvom, pripreganjem, kuhanjem oglja ipd. Za razliko od agrarne okolice se je Tržič že zgodaj oblikoval v močno obrtno središče, ki ga po številu, obsegu in raznolikosti obrtnih dejavnosti težko primerjamo s katerimkoli drugim krajem na Kranjskem. Delo, ki je bilo sicer umazano, težko in mnogokrat nevarno, je bilo lahko dobiti, kmetovanje pa je bilo za večino Tržičanov le postranska dejavnost, s katero so se ukvarjali.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/45842
  • dcterms:title
   • Tržič in Tržiško na prelomu 18. v 19. stoletje
  • dcterms:creator
   • Alenka Kačičnik Gabrič
  • dcterms:subject
   • franciscejski kataster
   • Tržič
   • Gozd
   • Bistrica
   • Sv. Ana
   • Sv. Katarina
   • kmetovanje
   • obrt
   • Franciscean Cadastre
   • Tržič
   • Gozd
   • Bistrica
   • Sv. Ana
   • Sv. Katarina
   • agriculture
   • craft
  • dcterms:publisher
   • Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Miha Preinfalk (odg. ur)
   • Manca Gasperšič (prev. ang.)
   • Rok Janežič (lekt.)
   • Anja Miklavčič (lekt.)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:45842
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf