K razvoju oglejske arhidiakonatske mreže na Kranjskem

Gorenjski arhidiakonat in župnija Tržič v luči vizitacij gorenjskega arhidiakona Flachenfelda leta 1704

Avtor(ji): Volčjak, Jure
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2020
Založnik(i): Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Miha Preinfalk (odg. ur), Manca Gasperšič (prev. ang.), Rok Janežič (lekt.), Anja Miklavčič (lekt.)


 • Podroben opis
  Članek je razdeljen na tri dele. V prvem delu je mogoče najti nekaj osnovnih informacij o razvoju oglejske mreže arhidiakonatov na Kranjskem, sledi pa mu prikaz razmer v gorenjskem arhidiakonatu v začetku 18. stoletja. Tretji, osrednji del članka poskuša opisati razmere v župniji Tržič, kot jih je leta 1704 v vizitacijskem poročilu oglejskemu patriarhu Dioniziju Delfinu (1699–1734) po končani vizitaciji gorenjskega arhidiakonata podal apostolski protonotar, mengeški župnik in arhidiakon dr. Janez Andrej pl. Flachenfeld (1677–1733). Dragoceno poročilo, ki ga hranijo v videmskem nadškofijskem arhivu, ponuja zanimivo branje o razmerah v gorenjskih župnijah in samostanih na začetku prelomnega 18. stoletja.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/45840
  • dcterms:title
   • K razvoju oglejske arhidiakonatske mreže na Kranjskem
   • Gorenjski arhidiakonat in župnija Tržič v luči vizitacij gorenjskega arhidiakona Flachenfelda leta 1704
  • dcterms:creator
   • Jure Volčjak
  • dcterms:subject
   • Janez Andrej pl. Flachenfeld
   • župnija Tržič
   • Kranjska
   • gorenjski arhidiakonat
   • vizitacije
   • oglejski patriarhat
   • Johann Andreas von Flachenfeld
   • parish of Tržič
   • Carniola
   • archdeaconate of Upper Carniola
   • visitations
   • Patriarchate of Aquileia
  • dcterms:publisher
   • Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Miha Preinfalk (odg. ur)
   • Manca Gasperšič (prev. ang.)
   • Rok Janežič (lekt.)
   • Anja Miklavčič (lekt.)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:45840
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf