Rimljani v Tržiču in njegovi okolici

Avtor(ji): Visočnik, Julijana
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2020
Založnik(i): Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Miha Preinfalk (odg. ur), Manca Gasperšič (prev. ang.), Rok Janežič (lekt.), Anja Miklavčič (lekt.)


 • Podroben opis
  Na širšem območju Tržiča do danes niso našli nobenih epigrafskih spomenikov, s pomočjo katerih bi bilo mogoče kaj več povedati o rimskodobnih prebivalcih tega prostora, zato avtorica najprej predstavi z antiko povezana arheo­loška najdišča tega prostora. Ta namreč služijo kot dokaz ne samo za življenje ljudi na tem območju v času antike, temveč tudi kot posredna potrditev dejstva, da je tod tekla rimska cesta, ki sicer ni vrisana na antičnem zemljevidu oziroma itinerarijih, ker ni šlo za t. i. via publica, torej državno cesto. Čeprav to ni bila cesta najvišjega ranga, je bila kljub temu pomembna, predvsem kot bližnjica med Emono in Virunom. Obstoj te ceste zgodovinarji že več kot stoletje utemeljujejo predvsem z votivnimi spomeniki, ki so jih našli v bližini Ljubelja oziroma ob trasi ceste (danes vsi na avstrijski strani). Še en posreden dokaz pa lahko iščemo tudi v ljudskem izročilu, ki pravi, da je Tržič obstajal že v antiki pod imenom Forum Lubellinum, kar nas spet popelje na Ljubelj.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/45822
  • dcterms:title
   • Rimljani v Tržiču in njegovi okolici
  • dcterms:creator
   • Julijana Visočnik
  • dcterms:subject
   • Tržič
   • Ljubelj
   • rimska cesta
   • arheologija
   • epigrafika
   • božanstva
   • Belesta
   • Belen
   • Roman road
   • archaeology
   • epigraphy
   • deities
  • dcterms:publisher
   • Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Miha Preinfalk (odg. ur)
   • Manca Gasperšič (prev. ang.)
   • Rok Janežič (lekt.)
   • Anja Miklavčič (lekt.)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:45822
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf