Vpliv urbanega razvoja Trsta na življenje kraškega kmeta konec 19. in v prvi polovici 20. stoletja

Avtor(ji): Fakin Bajec, Jasna
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2019
Založnik(i): Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Miha Preinfalk (odg. ur), Miha Preinfalk (ur.), Manca Gasperšič (prev. ang.), Janja Zavrtanik (prev. ita.), Rok Janežič (lekt.)


 • Podroben opis
  Članek obravnava zgodovino načina življenja v kraški vasici Gorjansko in bližnji okolici ob koncu 19. in v prvi polovici 20. stoletja, ko je bil Kras pomembno zaledje gospodarsko, socialno in kulturno razvijajočega se mesta Trst. Ključno vprašanje, ki si ga avtorica postavi, je, na kakšen način so se družbeno-gospodarske in demografske spremembe, s katerimi se je soočal Trst, odražale na Krasu. Predstavljeno in analizirano zgodovinsko gradivo temelji na ustnih in časopisnih virih, v katerih so prebivalci Krasa spregovorili o novih gospodarskih dejavnostih in poklicih, ki so se v Gorjanskem razvili zaradi dela v Trstu, spreminjanju vedenjskih vzorcev in spolnih razlik, nastajanju novih poklicev ter sprejemanju liberalnejših norm in vrednot. Zaradi bližnjega Trsta so Kraševci bolje izkoristili ugodnosti gospodarske konjunkture pred prvo svetovno vojno ter hkrati lažje preživeli gospodarsko in politično krizo, ki je Kras prizadela v obdobju med svetovnima vojnama.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/45784
  • dcterms:title
   • Vpliv urbanega razvoja Trsta na življenje kraškega kmeta konec 19. in v prvi polovici 20. stoletja
  • dcterms:creator
   • Jasna Fakin Bajec
  • dcterms:subject
   • Gorjansko
   • Kras
   • Trst
   • konec 19. stoletja
   • obdobje med prvo in drugo svetovno vojno
   • gospodarski razvoj
   • razslojevanje agrarne skupnosti
   • Gorjansko
   • the Karst
   • Trieste
   • Modern Period
   • the period between the two world wars
   • economic development
   • stratification of agrarian community
  • dcterms:publisher
   • Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Miha Preinfalk (odg. ur)
   • Miha Preinfalk (ur.)
   • Manca Gasperšič (prev. ang.)
   • Janja Zavrtanik (prev. ita.)
   • Rok Janežič (lekt.)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:45784
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf