Ljudska gradnja v Trstu 19. stoletja

Od začetkov do posega občine

Avtor(ji): Žerjal, Borut
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2019
Založnik(i): Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Miha Preinfalk (odg. ur), Miha Preinfalk (ur.), Manca Gasperšič (prev. ang.), Janja Zavrtanik (prev. ita.), Rok Janežič (lekt.)


 • Podroben opis
  Avtor v članku opravi pregled razvoja ljudske ali socialne gradnje v Trstu od prvih zasebnih pobud sredi 19. stoletja, prek skupnega nastopa tržaškega meščanstva (v Società triestina costruttrice di edifici popolari – Tržaška družba graditeljica ljudskih stavb) do posega občine z ustanovitvijo zavoda Istituto comunale per le abitazioni minime (Občinski zavod za minimalna stanovanja) leta 1902. Članek se osredotoča na politično in ekonomsko ozadje akterjev tega razvoja ter na uporabljene stavbne tipologije. Umestitev v širši evropski kontekst pa pokaže, da je dogajanje v Trstu sledilo dogajanju v drugih industrijskih mestih 19. stoletja.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/45780
  • dcterms:title
   • Ljudska gradnja v Trstu 19. stoletja
   • Od začetkov do posega občine
  • dcterms:creator
   • Borut Žerjal
  • dcterms:subject
   • gospodarstvo
   • socialna gradnja
   • bivalne razmere
   • meščanstvo
   • delavstvo
   • Trst
   • 19. stoletje
   • economy
   • social housing
   • housing conditions
   • bourgeoisie
   • working class
   • Trieste
   • nineteenth century
  • dcterms:publisher
   • Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Miha Preinfalk (odg. ur)
   • Miha Preinfalk (ur.)
   • Manca Gasperšič (prev. ang.)
   • Janja Zavrtanik (prev. ita.)
   • Rok Janežič (lekt.)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:45780
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf