Uradovalna slovenica iz Trsta in s Tržaškega od začetka 17. do srede 19. stoletja

Avtor(ji): Golec, Boris
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2019
Založnik(i): Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Miha Preinfalk (odg. ur), Miha Preinfalk (ur.), Manca Gasperšič (prev. ang.), Janja Zavrtanik (prev. ita.), Rok Janežič (lekt.)


 • Podroben opis
  Prispevek podaja pregled doslej evidentirane uradovalne slovenice s Tržaškega, pri čemer se omejuje na hranišča (arhive in knjižnice) v Sloveniji. Iz 17. stoletja so poleg nedatiranega prisežnega obrazca iz Devina z začetka stoletja znana samo bratovščinska pravila iz Doline, datirana leta 1635, nato pa se po stoletje in pol trajajoči vrzeli začnejo od leta 1786 vrstiti v Trstu tiskane normalije (uradni razglasi). Daleč največ uradovalnih zapisov v slovenščini je iz prve polovice 19. stoletja. Vsi razen tržaških tiskanih normalij ter v Trstu sestavljene dedne pogodbe (1845) in zapisa ustne oporoke (1850) so nastali med letoma 1800 in 1830 v vaseh Ricmanje, Dolina in Zabrežec. Največ je oporok in cenitev premoženja, po katerih Ricmanje v slovenskem prostoru močno izstopajo.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/45755
  • dcterms:title
   • Uradovalna slovenica iz Trsta in s Tržaškega od začetka 17. do srede 19. stoletja
  • dcterms:creator
   • Boris Golec
  • dcterms:subject
   • slovenska uradovalna besedila
   • tiskane normalije
   • oporoke
   • cenilni zapisniki
   • Trst
   • Ricmanje
   • Dolina pri Trstu
   • Zabrežec
   • Slovenian official texts
   • printed norms
   • last wills
   • records of appraisal
   • Trieste
   • San Giuseppe della Chiusa
   • Moccò
  • dcterms:publisher
   • Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Miha Preinfalk (odg. ur)
   • Miha Preinfalk (ur.)
   • Manca Gasperšič (prev. ang.)
   • Janja Zavrtanik (prev. ita.)
   • Rok Janežič (lekt.)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:45755
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf