Primož Trubar – servitor in commissus specialis tržaškega škofa Petra Bonoma Prispevek k Trubarjevi biografiji

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2019
Soavtor(ji): Miha Preinfalk (odg. ur), Miha Preinfalk (ur.), Manca Gasperšič (prev. ang.), Janja Zavrtanik (prev. ita.), Rok Janežič (lekt.)


 • Podroben opis
  Jedro prispevka sestavljata prikaza dveh (prepisov) notarskih listin, datiranih z 18. junijem 1526 in 15. junijem 1541. V prvi listini je Trubar označen kot servitor, v drugi pa kot commissus specialis tržaškega škofa Petra Bonoma (1502–1546). Ker mlajši zapis še ni bil predstavljen širši javnosti, je v prispevku obravnavan pred starejšo, do zdaj v literaturi že večkrat navajano listino. Celotno besedilo mlajšega zapisa je objavljeno v Prilogi. Poleg vsebine obeh listin imajo v prispevku pomembno vlogo vprašanja, ki zadevajo Trubarjeve vezi s Trstom in njegovo življenjsko pot sploh. Odgovore nanje moramo sicer iskati tudi v drugih tržaških virih iz let 1526 in 1541, v katerih naletimo na Trubarja.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/45754
  • dcterms:title
   • Primož Trubar – servitor in commissus specialis tržaškega škofa Petra Bonoma Prispevek k Trubarjevi biografiji
  • dcterms:creator
   • Lilijana Žnidaršič Golec
  • dcterms:subject
   • Primož Trubar
   • Peter Bonomo
   • Trst
   • tržaška škofija
   • Socerb
   • Dunaj
   • notarske listine
   • biografija
   • Primož Trubar
   • Pietro Bonomo
   • Trieste
   • Diocese of Trieste
   • Socerb
   • Vienna
   • notary documents
   • biography
  • dcterms:contributor
   • Miha Preinfalk (odg. ur)
   • Miha Preinfalk (ur.)
   • Manca Gasperšič (prev. ang.)
   • Janja Zavrtanik (prev. ita.)
   • Rok Janežič (lekt.)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:45754
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf