Javna oblast tržaških škofov v mestu Trst od sredine 10. do konca 13. stoletja skozi prizmo odnosov s tržaško komuno

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2019
Soavtor(ji): Miha Preinfalk (odg. ur), Miha Preinfalk (ur.), Manca Gasperšič (prev. ang.), Janja Zavrtanik (prev. ita.), Rok Janežič (lekt.)


 • Podroben opis
  Prispevek obravnava javno oblast tržaških škofov v mestu Trst, ki so jo de iure izvajali od leta 948, ko jo je tedanji škof Ivan prejel od italskega kralja Lotarja II., do sredine oziroma konca 13. stoletja. Od prve polovice 12. stoletja naprej imamo ohranjenih več pisnih virov, ki na različne načine zadevajo dejavnosti škofov, obenem pa je mogoče z ustrezno interpretacijo virov, ki niso neposredno vezani na izvajanje javne oblasti škofov, dopolniti razumevanje odnosov med različnimi političnimi akterji v mestu in širši regiji. S tem vprašanjem se je v zadnjem poldrugem stoletju ukvarjalo več tržaških zgodovinarjev, ki pa so pri svojem delu vedno obravnavali zgolj nekatere vire in posledično le določene vidike javne oblasti tržaških škofov.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/45753
  • dcterms:title
   • Javna oblast tržaških škofov v mestu Trst od sredine 10. do konca 13. stoletja skozi prizmo odnosov s tržaško komuno
  • dcterms:creator
   • Ana Jenko Kovačič
   • Trst
   • srednji vek
   • mejna grofija Istra
   • javna oblast
   • tržaška škofija
   • tržaški škofje
   • tržaška komuna
   • Trieste
   • Middle Ages
   • margraviate of Istria
   • public authority
   • Diocese of Trieste
   • Commune of Trieste
  • dcterms:contributor
   • Miha Preinfalk (odg. ur)
   • Miha Preinfalk (ur.)
   • Manca Gasperšič (prev. ang.)
   • Janja Zavrtanik (prev. ita.)
   • Rok Janežič (lekt.)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:45753
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf