Kronika, 2019, št. 3

Iz zgodovineTrsta

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2019
Založnik(i): Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Miha Preinfalk (odg. ur), Manca Gasperšič (prev. ang.), Janja Zavrtanik (prev. ita.), Rok Janežič (lekt.)
Posamezni prispevki:
 • Miha Preinfalk: Tržaška številka Kronike – zgodovina Trsta v malem
 • Julijana Visočnik: Rimski napisi iz slovenskega prostora, hranjeni v Trstu
 • Ana Jenko Kovačič: Javna oblast tržaških škofov v mestu Trst od sredine 10. do konca 13. stoletja skozi prizmo odnosov s tržaško komuno
 • Lilijana Žnidaršič Golec: Primož Trubar – servitor in commissus specialis tržaškega škofa Petra Bonoma Prispevek k Trubarjevi biografiji
 • Boris Golec: Uradovalna slovenica iz Trsta in s Tržaškega od začetka 17. do srede 19. stoletja
 • Marta Verginella: Fragmenti slovensko govorečega Trsta pred pojavom nacionalizma
 • Miha Šimac / Jure Volčjak: O življenju, karieri in škofovskem grbu tržaško-koprskega škofa Matevža Ravnikarja (1776–1845)
 • Eva Holz: Henrik Costa in njegov opis svobodnega pristanišča Trst leta 1838
 • Roberto (Robi) Sturman: Matična služba in občinski popisi prebivalstva v Trstu (1859–1875)
 • Tanja Žigon / Petra Kramberger: Nemško časopisje v Trstu v 18. in 19. stoletju
 • Daša Ličen: Jadransko naravoslovno društvo od nastanka leta 1874 do prve svetovne vojne
 • Amalija Maček / Veronika Pflaum / Ana Vilfan Vospernik: O strukturi tržaškega meščanstva v 19. in začetku 20. stoletja, Prikaz na primeru družinske zgodovine Sergija Vilfana
 • Branko Šuštar: »Ob sinjih bregovih Adrije, v našem Trstu …«, Tri zborovanja slovenskih učiteljev iz vseh dežel v Trstu pred prvo svetovno vojno
 • Borut Žerjal: Ljudska gradnja v Trstu 19. stoletja, Od začetkov do posega občine
 • Renato Podbersič: Sijaj Davidove zvezde nad zalivom, Prispevek k poznavanju judovskih povezav med Trstom in Gorico
 • Jasna Fakin Bajec: Vpliv urbanega razvoja Trsta na življenje kraškega kmeta konec 19. in v prvi polovici 20. stoletja
 • Marta Ivašič: »Spomin z Kine«, Kitajski spominski predmeti sooblikujejo podobo habsburškega Trsta
 • Klemen Kocjančič: Waffen-SS v Trstu in bližnji okolici med drugo svetovno vojno
 • Nevenka Troha: Nekaj utrinkov iz političnega življenja na Svobodnem tržaškem ozemlju (1947–1954)
 • Saša Rudolf: 75 let neprekinjenega oddajanja Radia Trst
 • Jasna Simoneta: Ribiški muzej tržaškega primorja