Kronika, 2020, št. 3

Iz zgodovine Tržiča

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2020
Založnik(i): Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Miha Preinfalk (odg. ur), Manca Gasperšič (prev. ang.), Rok Janežič (lekt.), Anja Miklavčič (lekt.)
Posamezni prispevki:
 • Miha Preinfalk: … zato to mesto moraš imeti rad, četudi si potepel se po svetu., Tržič in njegovi zgodovinski drobci v novi preobleki
 • Julijana Visočnik: Rimljani v Tržiču in njegovi okolici
 • Matija Zorn / Irena Mrak: Skalni podor z Velikega vrha na Košuti – ljudsko izročilo in zgodovinski dogodek
 • Matjaž Bizjak: Razvoj zemljiških gospostev na ozemlju Tržiča v srednjem veku
 • Igor Sapač: Gutenberg in Glanz oziroma Novi Gutenberg Stavbnozgodovinski oris
 • Boris Golec: Trške pravice in avtonomija Tržiča od nastanka trga do srede 19. stoletja
 • Tone Krampač: Tržiške matične knjige – najstarejše na Gorenjskem
 • Jure Volčjak: K razvoju oglejske arhidiakonatske mreže na Kranjskem, Gorenjski arhidiakonat in župnija Tržič v luči vizitacij gorenjskega arhidiakona Flachenfelda leta 1704
 • Alenka Kačičnik Gabrič: Tržič in Tržiško na prelomu 18. v 19. stoletje
 • Bojan Knific: Sloves tržiških rokodelcev in njihovih izdelkov
 • Gašper Oitzl: Zapuščina tržiških kovačev v Narodnem muzeju Slovenije
 • Marko Mugerli: Kranjska industrijska družba in Tržič
 • Luka Cerar: »Vsa šestorica je prišla do častnega občanstva nekako tako, kot Pilat v vero.«, Zgode in nezgode ob imenovanju tržiških častnih občanov
 • Dunja Dobaja: Zdravstvo v Tržiču v obdobju med svetovnima vojnama v skrbi za zdravje otrok
 • Nejc Perko: Razvoj Tržiča v času županovanja Ivana Lončarja
 • Jožica Škofic: Tržiški govor v Cerkvenem glasniku za tržiško župnijo
 • Monika Kokalj Kočevar: Prisilno mobilizirani v nemško vojsko iz medvojne občine Tržič
 • Pavel Car: Iz tržiških korenin, Drobci o nemškem tankovskem asu Hugu Primozicu (1914–1996)
 • Klemen Kocjančič: Ljubelj kot zadnje nemško oporišče na Gorenjskem med drugo svetovno vojno
 • Renata Komić Marn: Prispevek k rekonstrukciji nekdanje podobe Bornovega gradu v Puterhofu (Jelendolu)
 • Ana Lavrič: Umetnostna dediščina cerkvenih združb v tržiški župniji
 • Andreja Rakovec: Likovna umetnost 20. in začetka 21. stoletja v Tržiču in bližnji okolici
 • Miha Šimac: »Žnidarjev gospod«, Franc Čarman (1819–1895) in nesojena župnija sv. Ane
 • Bogdan Kolar: Tržičan Anton Gross, Benediktinski menih v Ameriki
 • Aleš Nagode: Ignacij Hladnik, Idealist v primežu stvarnosti avstrijskega podeželja
 • Boštjan Guček: Viktor Kragl (1883–1951), Trnova življenjska pot tržiškega kronista in župnika
 • Breda Škerjanc Kosirnik: Tržiški lekarnar Bohuslav Lavička in njegova zbirka
 • Katarina Keber: Amalija Šimec, Zdravnica pionirka, Slovenska začetnica epidemiologije in bakteriologije v obdobju med svetovnima vojnama
 • Igor Sapač: Utrinki z obrobja, Iz spominov slovenskega kulturnega delavca, publicista, umetnostnega zgodovinarja, konservatorja, kastelologa in vedutologa Ivana Stoparja na Tržič
 • Peter Mikša / Maja Vehar: Kratek pregled (organiziranega) planinstva na Tržiškem v 20. stoletju
 • Manca Volk Bahun / Matija Zorn: Snežni plazovi v Občini Tržič
 • Matija Zorn / Irena Mrak / Matjaž Guček / Mauro Hrvatin / Matevž Novak: Vodne ujme in gospodarjenje z gozdom v porečju Tržiške Bistrice
 • Sabina Šolar: In memoriam, Marija Petek (8. 9. 1922 – 30. 3. 2020)