Kronika 68, 2020, št. 1

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2020
Založnik(i): Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Miha Preinfalk (odg. ur.), Barbara Šterbenc Svetina (tehn. ur.), Manca Gasperšič (prev. ang.), Rok Janežič (lekt.)
Posamezni prispevki:
 • Martin Bele: Viltuška veja gospodov Mariborskih pred letom 1311
 • Patrizia Farinelli: Prevzeta od Zoisovega znanja in prijaznosti: Gaetano Cattaneo in Giovanni Scopoli v Ljubljani (april 1812)
 • Damir Globočnik: Prešernova slovesnost v Vrbi 15. septembra 1872
 • Marija Čipić Rehar: Jurij Humar – nova spoznanja o njegovem življenju in delu
 • Simona Kermavnar: Vodnjak v parku Term Šmarješke Toplice
 • Renata Komić Marn: Zbirateljstvo in umetnostni trg v Ljubljani med obema vojnama na primeru razprodaje Strahlove zbirke
 • Mateja Ratej: Vranglovci kot jugoslovanski graničarji na Kozjaku v dvajsetih letih 20. stoletja, Primer Simeona Britvina
 • Aneja Rože: Franciscejski kataster kot vir za preučevanje zgodovine vodne infrastrukture in preskrbovanja z vodo, Davčni okraj Sežana
 • Rok Poles: Od srčastega ščita do srčastih kamnov, Prispevek k poznavanju šoštanjskega grba
 • Tomaž Lazar: Ko zapoje kovina: nastajanje muzejske razstave o tisočletjih metalurgije na Slovenskem
 • Petra Svoljšak: Darja Mihelič – sedemdesetletnica
 • Martin Bele: Matjaž Bizjak: Rodbina Gall in njene veje v srednjem veku. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2019, 229 strani.
 • Jure Volčjak: Janez Höfler: Lastniške cerkve v Sloveniji. Raziskana, registrirana in potencialna zgodnjesrednjeveška grobišča. Ljubljana: Viharnik, 2019, 140 strani.
 • Dejan Zadravec: Dvorec Betnava (ur. Franci Lazarini in Miha Preinfalk): Ljubljana: ZRC SAZU, 2018, 526 strani
 • Jelka Piškurić: David Petelin: Živeti v socialistični Ljubljani. Mestno življenje v prvih dveh desetletjih po drugi svetovni vojni. Ljubljana: Zgodovinski arhiv Ljubljana, 2019, 402 strani (Zbirka Gradivo in razprave; 39)
 • Marija Počivavšek: Jelka Piškurić: »Bili nekoč so lepi časi«. Vsakdanjik v Ljubljani v času socializma. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino: Študijski center za narodno spravo, 2019, 423 strani (Zbirka Razpoznavanja, 39)
 • Eva Holz: Ota Konrád in Rudolf Kučera: Cesty z apokalypsy. Fyzické násilí v pàdu a obnově střední Evropy 1914–1922. Praha: Academia: Masaryků ústav a Archiv AV ČR, 2018, 364 strani (České moderní dějiny; 5)