Spopad s trtno ušjo na Kranjskem v luči gradiva Deželnega zbora in odbora za Kranjsko

The Battle With Vine Louse In Carniola In The Light Of The Materials Of The Provincial Assembly And Committee For Carniola

Avtor(ji): Seručnik, Miha
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2005
Založnik(i): Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Miha Preinfalk (odgovorni urednik)


 • Podroben opis
  Prispevek obravnava spopadanje s trtno ušjo na Kranjskem konec 19. stoletja. Po kratkem opisu škodljivca in načinov boja se osredotoči na izobraževanje o cepljenju vinske trte. Programski osnutki in poročila o izvedbi cepitvenih tečajev podajajo nazorno sliko obveščenosti navadnih ljudi o trtni uši v tistem času. Geografsko je članek omejen na Kranjsko, časovno pa na obdobje oblikovanja dejavnosti vinogradniškega izobraževanja.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/4556
  • dcterms:title
   • Spopad s trtno ušjo na Kranjskem v luči gradiva Deželnega zbora in odbora za Kranjsko
   • The Battle With Vine Louse In Carniola In The Light Of The Materials Of The Provincial Assembly And Committee For Carniola
  • dcterms:creator
   • Miha Seručnik
  • dcterms:subject
   • trtna uš
   • vinogradništvo
   • škodljivci
   • Kranjska
   • Rihard Dolenc
   • Vine louse
   • wine growing
   • pests
   • Carniola
   • Rihard Dolenc
  • dcterms:abstract
   • The contribution deals with the struggling with vine louse in Carniola at the end of the 19th century. After a short description of the pest and ways of fighting it, the article focuses on education on grafting vine. Programme outlines and reports on realization of graft courses give a distinct picture on knowledge of common people about the vine louse in that time. Geographically, the article is limited to Carniola and by time to the period of formation of winegrowing education.
   • Prispevek obravnava spopadanje s trtno ušjo na Kranjskem konec 19. stoletja. Po kratkem opisu škodljivca in načinov boja se osredotoči na izobraževanje o cepljenju vinske trte. Programski osnutki in poročila o izvedbi cepitvenih tečajev podajajo nazorno sliko obveščenosti navadnih ljudi o trtni uši v tistem času. Geografsko je članek omejen na Kranjsko, časovno pa na obdobje oblikovanja dejavnosti vinogradniškega izobraževanja.
  • dcterms:publisher
   • Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Miha Preinfalk (odgovorni urednik)
  • dcterms:date
   • 2005
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:782
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf