Jurij Vega o sebi

Jurij Vega About Himself

Avtor(ji): Žargi, Matija
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2005
Založnik(i): Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Miha Preinfalk (odgovorni urednik)


 • Podroben opis
  Jurij Vega je 31. julija 1800 ob prošnji cesarju Francu I., da mu podeli baronski naslov, napisal tudi svoj življenjepis. Poudarjal je predvsem svoje vojaške zasluge v bitkah za Beograd in v Porenju. Manj se je zadržal pri svojem strokovnem delu. Omenil je le četrti zvezek matematičnih predavanj in logaritemske tabele. Vegov življenjepis nam govori o ambicioznem človeku, ki je naglo vojaško napredoval, postal član več akademij in drugih znanstvenih združenj in končno 22. avgusta 1800 prejel dedni baronski naslov.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/4551
  • dcterms:title
   • Jurij Vega o sebi
   • Jurij Vega About Himself
  • dcterms:creator
   • Matija Žargi
  • dcterms:subject
   • Jurij Vega
   • baron
   • biografija
   • Jurij Vega
   • baron
   • biography
  • dcterms:abstract
   • Jurij Vega wrote along with a request to Emperor Francis I to be granted baronial title his autobiography as well. In it, Vega emphasised his military merits in the battles for Belgrade and in the Rhineland while he did not describe his professional work as much. He mentioned only the fourth volume of mathematical lectures and the logarithmic tables. Vega’s biography reveals to us an ambitious man who promoted rapidly in the military, that became member of several academies and other scientific associations, and was on August 22nd 1800 finally granted hereditary baronial title.
   • Jurij Vega je 31. julija 1800 ob prošnji cesarju Francu I., da mu podeli baronski naslov, napisal tudi svoj življenjepis. Poudarjal je predvsem svoje vojaške zasluge v bitkah za Beograd in v Porenju. Manj se je zadržal pri svojem strokovnem delu. Omenil je le četrti zvezek matematičnih predavanj in logaritemske tabele. Vegov življenjepis nam govori o ambicioznem človeku, ki je naglo vojaško napredoval, postal član več akademij in drugih znanstvenih združenj in končno 22. avgusta 1800 prejel dedni baronski naslov.
  • dcterms:publisher
   • Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Miha Preinfalk (odgovorni urednik)
  • dcterms:date
   • 2005
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:782
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf