Dušni pastirji pri ljubljanskem Sv. Petru v ogledalu vizitacije leta 1631

Parish Priests At The Ljubljana St. Peter In View Of Visitation In The Year 1631

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2005
Založnik(i): Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Miha Preinfalk (odgovorni urednik)


 • Podroben opis
  Prispevek se osredotoča na duhovnike – dejansko gre za dva duhovnika – župnije Sv. Peter pri Ljubljani (danes župnija Ljubljana - Sv. Peter) v letu 1631, ko je del ljubljanske škofije prvič vizitiral novi škof Rinaldo Scarlichi. Ob odgovorih, ki sta jih šempetrska dušna pastirja dala na v duhu katoliške obnove in protireformacije vnaprej pripravljena vprašanja, spoznavamo njuno vlogo na župniji, njuno življenjsko pot, pa tudi odnose med njima in do drugih. Na podatkovni in še zlasti na interpretativni ravni nam ohranjeni vizitacijski zapisnik rabi kot ogledalo, v katerega je mogoče pogledati z več zornih kotov.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/4549
  • dcterms:title
   • Dušni pastirji pri ljubljanskem Sv. Petru v ogledalu vizitacije leta 1631
   • Parish Priests At The Ljubljana St. Peter In View Of Visitation In The Year 1631
  • dcterms:creator
   • Lilijana Žnidaršič Golec
  • dcterms:subject
   • župnija Ljubljana - Sv. Peter
   • škofijski duhovnik
   • škofovska vizitacija
   • katoliška obnova
   • protireformacija
   • konkubinat
   • Parish of Ljubljana - St. Peter
   • diocesan priest
   • bishop's visitation
   • Catholic renewal
   • Counter-Reformation
   • concubinage
  • dcterms:abstract
   • The contribution focuses on the cleargy – actually two priests – of the parish of St. Peter near Ljubljana (today parish of Ljubljana - St. Peter) in the year 1631 when the new bishop Rinaldo Scarlichi visited for the first time a part of the diocese of Ljubljana. Through the answers given by St. Peter’s priests to the in spirit of Catholic renewal and Counter-Reformation in advance prepared questions, we are acquainted with their role in the parish, with their life path and with their relations with one another and towards others. On data and especially on interpretative levels, the preserved visitation registers serve as a mirror in which we can look from different angles.
   • Prispevek se osredotoča na duhovnike – dejansko gre za dva duhovnika – župnije Sv. Peter pri Ljubljani (danes župnija Ljubljana - Sv. Peter) v letu 1631, ko je del ljubljanske škofije prvič vizitiral novi škof Rinaldo Scarlichi. Ob odgovorih, ki sta jih šempetrska dušna pastirja dala na v duhu katoliške obnove in protireformacije vnaprej pripravljena vprašanja, spoznavamo njuno vlogo na župniji, njuno življenjsko pot, pa tudi odnose med njima in do drugih. Na podatkovni in še zlasti na interpretativni ravni nam ohranjeni vizitacijski zapisnik rabi kot ogledalo, v katerega je mogoče pogledati z več zornih kotov.
  • dcterms:publisher
   • Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Miha Preinfalk (odgovorni urednik)
  • dcterms:date
   • 2005
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:782
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf