Socialnoekonomski položaj gospodinjstev in problematika revščine v socializmu: njeno merjenje in raziskovanje

Avtor(ji): Rendla, Marta
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Slika
Leto: 2021
Založnik(i): Inštitut za novejšo zgodovino


 • Podroben opis
  Za povojno jugoslovansko socialistično politično in družbenoekonomsko ureditev pod vodstvom komunistov, ki je težila k socialni izenačenosti, je bilo značilno, da besede revščina, razen kritike kapitalističnega sistema, ni bilo zaželeno omenjati. Socialistično oziroma komunistično družbo so gradili na viziji prihodnje bogate družbe, v kateri naj bi za odpravo revščine zadostovali gospodarski razvoj, odprava zasebne lastnine in polna zaposlenost. Kljub težnji k socialni izenačenosti je prihajalo do socialne in materialne diferenciacije v mejah posameznih slojev prebivalstva ali tipov gospodinjstev (nekmečkih, mešanih, kmečkih). Informacije o družbenih razlikah z vidika različno visokega dohodkovnega položaja in z vidika neenakosti njegove strukture trošenja nam kažejo podatki o dohodkih različnih tipov gospodinjstev, ki jih je statistika v nekdanji državi Jugoslaviji zbirala z anketami o porabi gospodinjstev vsakih pet let (1968, 1973, 1978, 1983 in 1988)...

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/45462
  • dcterms:title
   • Socialnoekonomski položaj gospodinjstev in problematika revščine v socializmu: njeno merjenje in raziskovanje
  • dcterms:creator
   • Marta Rendla
  • dcterms:subject
   • družba
   • družbene razlike
   • revščina
   • socializem
   • socialnoekonomski položaj
   • raziskovalen metode
   • Slovenija
  • dcterms:publisher
   • Inštitut za novejšo zgodovino
  • dcterms:type
   • Moving Image
  • dcterms:language
   • slv