Revno trško in podeželsko prebivalstvo Laškega v 19. stoletju

Avtor(ji): Hren Medved, Alenka
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Video
Leto: 2021
Založnik(i): Inštitut za novejšo zgodovino


 • Podroben opis
  Laško kot enega večjih trgov na Spodnjem Štajerskem so v 19. stoletju zajeli določeni modernizacijski procesi. Na predvečer prve svetovne vojne je trg Laško štel 903 prebivalce, ki so živeli v 134 hišah. Premožnejši prebivalci Laškega so imeli v svojih domovih električno razsvetljavo. V neposredni bližini Laškega so se nahajali industrijski obrati in mondeno zdravilišče, ki so ga obiskovali turisti iz deželnih glavnih mest. Kljub modernizaciji in razvoju, ki sta zajela Laško, pa so revni trški in podeželski prebivalci živeli zelo skromno, nekateri celo v pomanjkanju. Na podlagi podatkov, ki jih ponujajo matične knjige in status animarum, je v prispevku predstavljeno življenje revnih trških in podeželskih prebivalcev, gostačev, poslov, delavcev, dekel in hlapcev. Podrobneje so predstavljeni njihovi življenjski vzorci, družinske strukture in prostorska ter družbena mobilnost. Življenje revnega prebivalstva na spodnještajerskem podeželju pa še dodatno osvetlijo primeri zgodb posameznikov in njihovih družin na mikrozgodovinski ravni.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/45453
  • dcterms:title
   • Revno trško in podeželsko prebivalstvo Laškega v 19. stoletju
  • dcterms:creator
   • Alenka Hren Medved
   • Inštitut za novejšo zgodovino
  • dcterms:subject
   • Laško
   • 19. stoletje
   • prebivalstvo
   • družbene razlike
   • revščina
  • dcterms:publisher
   • Inštitut za novejšo zgodovino
  • dcterms:type
   • Moving Image
  • dcterms:language
   • slv