Fenomen romantičnega prijateljstva v korespondencah in leposlovju slovenskega prostora 19. stoletja

Avtor(ji): Hočevar, Mia
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2021
Založnik(i): samozal.
Soavtor(ji): Aleksander Bjelčevič (mentor), Irena Selišnik (mentorica)


 • Podroben opis
  Magistrsko delo ponuja poglobljen uvid v fenomen romantičnega prijateljstva kot specifične historične institucije s poudarkom na njegovi umeščenosti v slovenski prostor 19. stoletja. Teoretični del magistrske naloge romantično prijateljstvo predstavi v svetovni razsežnosti ter opredeli njegove značilnosti in vzroke formiranja, ga nadalje razčleni po spolnem ključu in nazadnje polemizira različne perspektive, skozi katere je ta fenomen mogoče raziskovati. Osrednji del naloge predstavlja empirični del, v katerem je kvalitativno analiziran nabor korespondenc in leposlovja slovenske inteligence oz. ustvarjalcev in ustvarjalk 19. stoletja. S pomočjo kazalnikov, oblikovanih na podlagi strokovne literature s področja zgodovinopisja in literarne vede, magistrsko delo ugotavlja prisotnost osrednjih elementov romantičnega prijateljstva v korespondencah in leposlovju, jih analizira in primerja z ugotovitvami strokovne literature. Cilj magistrske naloge je dokazati, da je institucija romantičnega prijateljstva močno ukoreninjena tudi v slovensko čustveno krajino 19. stoletja, čeprav se z nekaj izjemami s to tematiko v slovenskem prostoru ni ukvarjal še skorajda nihče.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/45415
  • dcterms:title
   • Fenomen romantičnega prijateljstva v korespondencah in leposlovju slovenskega prostora 19. stoletja
  • dcterms:creator
   • Mia Hočevar
  • dcterms:subject
   • korespondence
   • leposlovje
   • 19. stoletje
   • romantično prijateljstvo
   • prijateljstva
   • čustvena krajina
   • sentimentalizem
   • ženski roman
  • dcterms:publisher
   • samozal.
  • dcterms:contributor
   • Aleksander Bjelčevič (mentor)
   • Irena Selišnik (mentorica)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv