• Podroben opis
  Avtor v prispevku obravnava problematiko mladoletnih obsojencev v Sloveniji, ki so bili v obdobju 1945–1953 na prestajanju kazni odvzema prostosti s prisilnim delom in kazni odvzema prostosti. Glavni poudarek je predvsem na navajanju kazenskih ustanov, v katerih so mladoletni obsojenci v tem obdobju prestajali zaporno kazen, in opisu režima, ki je vladal v njih. Kot ugotavlja, so mladoletni obsojenci ti dve kazni do leta 1953 prestajali skupaj z odraslimi obsojenci v istih kazenskih ustanovah in so bili v njih podvrženi enakemu režimu. Njihov položaj se je po ugotovitvah avtorja začel izboljševati šele po letu 1951, ko so jih v kazensko-poboljševalnih domovih v Mariboru in Rajhenburgu ločili od odraslih obsojencev, dokončno pa julija 1953, ko so jih prestavili v Vzgojno-poboljševalni dom Radeče, v katerem so zanje ustanovili poseben oddelek.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/45289
  • dcterms:title
   • Mladoletni obsojenci v Sloveniji v obdobju 1945–1953
  • dcterms:creator
   • Milko Mikola
  • dcterms:subject
   • mladoletni obsojenci
   • zapori
   • kazenska taborišča
   • zavodi za prisilno delo
   • kazensko-poboljševalni dom
   • režim v kazenskih ustanovah
   • Vzgojno-poboljševalni dom Radeče
   • juvenile convicts
   • prisons
   • forced-labour camps
   • forced-labour facilities
   • correctional facility
   • regime in penal institutions
   • Radeče Correctional Facility
  • dcterms:publisher
   • Študijski center za narodno spravo, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Renato Podbersič (gl. urednik)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:45289
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf