Dileme: razprave o vprašanjih sodobne slovenske zgodovine; letnik 3/2019, št. 2

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2019
Založnik(i): Študijski center za narodno spravo, Ljubljana
Soavtor(ji): Renato Podberšič (gl. ur.)
Identifier: COBISS.SI-ID: 292982272
Posamezni prispevki:
 • Jelka Piškurić: Veter sprememb
 • Aleš Safarič: Odnos Antona Mahniča do Sokola
 • Francesca Meneghetti: Slovenian solidarity in the concentration camp of Treviso(Monigo)
 • Tomaž Kladnik: Ofenzivno delovanje enot slovenskega domobranstva
 • Ivan Rihtarič: Ivan Štrafela Don, politična in življenjska usoda informbirojevca
 • David Petelin: Upravnopravne spremembe lokalne oblasti mesta Ljubljana od konca druge svetovne vojne do uvedbe komunalnega sistema (1945–1955)
 • Metod Berlec / Matevž Tomšič: Elite in nacionalna država v dobi globalizacije
 • Damjan Hančič: Odzivi na Titovo pismo jeseni 1972 v OK ZKS Kamnik
 • Tamara Griesser Pečar: In memoriam Johann Georg Reißmüller
 • Janez Juhant: Bogdan Kolar (ur.) Učitelji Teološke fakultete za ustanovitev in ohranitev Univerze v Ljubljani (Acta Ecclesiastica Sloveniae 41), Ljubljana, Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani 2019, 312 str.
 • Tomaž Kladnik: Tin Mudražija: Z žogo proti vojni, Jugoslovanski nogomet med okupacijo (1941–1945)
 • Renato Podbersič st.: Štefan Cek, Spomini na Istro, Goriška Mohorjeva družba, Gorica 2019, 128 str.
 • Renato Podbersič: Mario Jareb, Sovjetski zločin u Katynskoj šumi – Uloga doktora Eduarda Luke Miloslavića, Hrvatski institut za povijest, Zagreb 2019, 335 strani.