Odbor duhovnikov članov OF oziroma Cirilmetodijsko društvo na Primorskem v letih 1947 - 1952

The Committee Of Priests Members Of The OF (Osvobodilna fronta - Liberation Front) And The Ciril-Metod Society In Primorska In The Years 1947 - 1952

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2005
Založnik(i): Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Miha Preinfalk (odgovorni urednik)


 • Podroben opis
  V članku je predstavljen nastanek, razvoj in delovanje odbora duhovnikov članov OF na Primorskem, ki je bilo sicer namenjeno izključno duhovnikom, ustanovila pa ga je tedanja slovenska oblast z namenom razdeliti duhovnike na oblastem naklonjene in oblastem nenaklonjene. Septembra 1949 se je odbor prelevil v Cirilmetodijsko društvo, ki je nadaljevalo z delom, kar pa je povzročilo v društvu zelo aktivnim duhovnikom velike težave. Tako je osrednji del članka namenjen konfliktom, ki so nastali zaradi sodelovanja duhovnikov v društvu, ki ga rimskokatoliška cerkev ni odobrila.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/4474
  • dcterms:title
   • Odbor duhovnikov članov OF oziroma Cirilmetodijsko društvo na Primorskem v letih 1947 - 1952
   • The Committee Of Priests Members Of The OF (Osvobodilna fronta - Liberation Front) And The Ciril-Metod Society In Primorska In The Years 1947 - 1952
  • dcterms:creator
   • Marija Čipič Rehar
  • dcterms:subject
   • odbor duhovnikov članov OF
   • Cirilmetodijsko društvo
   • Primorska
   • rimskokatoliška cerkev
   • ekskomunikacija
   • Committee of priests members of the OF
   • Ciril-Metod society
   • Primorska
   • Roman Catholic Church
   • excommunication
  • dcterms:abstract
   • The article presents the formation, development and activity of the committee of priests members of the OF in the Primorska region, which was intended for priests exclusively and was founded by the then Slovene authority with the intention to divide the priests to those in favour of the authorities and those disinclined. In September 1949, the committee changed into the Ciril-Metod society that continued with its work, which caused within the society great difficulties to active priests. Thus, the central part of the article is focused on conflicts that resulted from the cooperation of the priests in the society that was not approved by the Roman Catholic Church.
   • V članku je predstavljen nastanek, razvoj in delovanje odbora duhovnikov članov OF na Primorskem, ki je bilo sicer namenjeno izključno duhovnikom, ustanovila pa ga je tedanja slovenska oblast z namenom razdeliti duhovnike na oblastem naklonjene in oblastem nenaklonjene. Septembra 1949 se je odbor prelevil v Cirilmetodijsko društvo, ki je nadaljevalo z delom, kar pa je povzročilo v društvu zelo aktivnim duhovnikom velike težave. Tako je osrednji del članka namenjen konfliktom, ki so nastali zaradi sodelovanja duhovnikov v društvu, ki ga rimskokatoliška cerkev ni odobrila.
  • dcterms:publisher
   • Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Miha Preinfalk (odgovorni urednik)
  • dcterms:date
   • 2005
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:778
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf