Muzejska društva pred 2. svetovno vojno

Museum Societies On Slovene Territory Before World War II

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2005
Založnik(i): Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Miha Preinfalk (odgovorni urednik)


 • Podroben opis
  Avtorica je želela prikazati, kakšno je bilo življenje v muzejskih društvih v Škofji Loki, Novem mestu, Murski Soboti in Krškem, ki so se oblikovala med svetovnima vojnama. Prizadevni ljubiteljski zgodovinarji so odigrali pomembno vlogo pri oblikovanju slovenske kulturne identitete v obdobju med svetovnima vojnama. S svojim ugledom so v lokalni skupnosti vzbudili interes za kulturno dediščino in veliko prispevali k popularizaciji muzejske dejavnosti na Slovenskem. Srečevali so se z zahtevno nalogo ohranjati kulturno preteklost, njihov glavni cilj pa je bilo odprtje krajevnega društvenega muzeja.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/4473
  • dcterms:title
   • Muzejska društva pred 2. svetovno vojno
   • Museum Societies On Slovene Territory Before World War II
  • dcterms:creator
   • Katja Mohorič Bonča
  • dcterms:subject
   • muzejska društva
   • pred 1941
   • Škofla Loka
   • Novo mesto
   • Krško
   • Murska Sobota
   • museum societies
   • before 1941
   • Škofla Loka
   • Novo mesto
   • Krško
   • Murska Sobota
  • dcterms:abstract
   • The author's aim is to present the activity of museum societies in Škofja Loka, Novo mesto, Murska Sobota and in krško, which were formed between the two World Wars. Ambitious amateur historians have played an important role in forming Slovene cultural identity in the period between the two World Wars. With their repute, they evoke in local communities in cultural heritage, and contributed a great deal to popularisation of museum activity on Slovene territory. They have been facing a pretentious task - preserving the cultural past; their principal goal was opening of a local society museum.
   • Avtorica je želela prikazati, kakšno je bilo življenje v muzejskih društvih v Škofji Loki, Novem mestu, Murski Soboti in Krškem, ki so se oblikovala med svetovnima vojnama. Prizadevni ljubiteljski zgodovinarji so odigrali pomembno vlogo pri oblikovanju slovenske kulturne identitete v obdobju med svetovnima vojnama. S svojim ugledom so v lokalni skupnosti vzbudili interes za kulturno dediščino in veliko prispevali k popularizaciji muzejske dejavnosti na Slovenskem. Srečevali so se z zahtevno nalogo ohranjati kulturno preteklost, njihov glavni cilj pa je bilo odprtje krajevnega društvenega muzeja.
  • dcterms:publisher
   • Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Miha Preinfalk (odgovorni urednik)
  • dcterms:date
   • 2005
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:778
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf