Praznovanja na Bledu v letih 1858, 1861 in 1862

Celebrations in Bled in the years 1858, 1861 and 1862

Avtor(ji): Globočnik, Damir
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2005
Založnik(i): Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Miha Preinfalk (odgovorni urednik)


 • Podroben opis
  Slovenci so na Bledu avgusta 1858 pripravili praznovanje v čast osemindvajsetega rojstnega dneva cesarja Franca Jožefa I. in slovenost v počastitev rojstva prestolonaslednika Rudolfa. Po politični odjugi v habsburški monarhiji v šestdesetih letih 19. stoletja so se Slovenci začeli povezovati in javno opozarjati na narodne pravice. Najbrž pod vtisom podobnih čeških in nemških shodov so v letih 1861 in 1862 na veliki šmaren na Bledu priredili veliki narodni srečanji. Leta 1861 so z navdušenjem sprejeli predloga dr. Lovra Tomana za pesniško in pisateljsko tekmovanje ter za zbiranje prispevkov za Jugoslovansko akademijo, katere pobudnik je bil džakovski škof Josip Juraj Strossmayer. Srečanja leta 1862 so se udeležili tudi številni gostje iz Hrvaške. V letu 1863 so organizirana srečanja na Bledu nadomestile proslave v drugih krajih.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/4469
  • dcterms:title
   • Praznovanja na Bledu v letih 1858, 1861 in 1862
   • Celebrations in Bled in the years 1858, 1861 and 1862
  • dcterms:creator
   • Damir Globočnik
  • dcterms:subject
   • Bled
   • shodi
   • narodna srečanja
   • 19. stoletje
   • turizem
   • Bled
   • assemblies
   • national meetings
   • 19th century
   • tourism
  • dcterms:abstract
   • The Slovenes have prepared in August 1858 in Bled a celebration in the honour of the twenty-eight birthday of Francis Joseph I, and a solemnity in honour of the birth of crown prince Rudolf. After a political thaw in the Habsbourg monarchy in the sixties of the 19th century, the Slovenes began to link up and publicly remind of national rights. Presumably, under the impression of similar Czech and German assemblies they have organised in Bled in the years 1861 and 1862 on the Assumption Day, big national meetings. In 1861, they have accepted with enthusiasm the proposals by Dr. Lovro Toman for a poetry and writing competition, and for collecting contributions for the Yugoslav academy of which initiator was the Đakovo bishop Josip Juraj Strossmayer. Numerous guests from Croatia attended the 1862 meeting. In 1863, celebrations in other places replaced organised meetings in Bled.
   • Slovenci so na Bledu avgusta 1858 pripravili praznovanje v čast osemindvajsetega rojstnega dneva cesarja Franca Jožefa I. in slovenost v počastitev rojstva prestolonaslednika Rudolfa. Po politični odjugi v habsburški monarhiji v šestdesetih letih 19. stoletja so se Slovenci začeli povezovati in javno opozarjati na narodne pravice. Najbrž pod vtisom podobnih čeških in nemških shodov so v letih 1861 in 1862 na veliki šmaren na Bledu priredili veliki narodni srečanji. Leta 1861 so z navdušenjem sprejeli predloga dr. Lovra Tomana za pesniško in pisateljsko tekmovanje ter za zbiranje prispevkov za Jugoslovansko akademijo, katere pobudnik je bil džakovski škof Josip Juraj Strossmayer. Srečanja leta 1862 so se udeležili tudi številni gostje iz Hrvaške. V letu 1863 so organizirana srečanja na Bledu nadomestile proslave v drugih krajih.
  • dcterms:publisher
   • Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Miha Preinfalk (odgovorni urednik)
  • dcterms:date
   • 2005
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:778
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf