Ljubljanski fijakarji

The Ljubljana hackney drivers

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2005
Založnik(i): Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Miha Preinfalk (odgovorni urednik)


 • Podroben opis
  Fijakarji so se v Ljubljani pojavili konec 18. stoletja. prvi razpoložljivi podatki o njihovem številu segajo v leto 1814. V začetku so bili fijakarji večinoma iz predmestij. Bili so dostojni in načelni ljudje in so svoj poklic opravljali korektno. Obstajale pa so tudi izjeme. Kršitelje so prizadete stranke prijavile magistratu. prvi red, ki je določil pravice in dolžnosti fijakarjev, je bil sprejet 11. novembra 1865. Sledila sta še dva reda, prvi leta 1897 in drugi leta 1909. Najbolj stalna fijakarska postajališča so bila na Mestnem trgu nasproti mestne hiše, na Dunajski cesti pred hotelom Slon in na Kongresnem trgu. V letu 1911 sta se pojavila prva tako imenovana avtofijakarja, danes bi jima rekli taksista.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/4468
  • dcterms:title
   • Ljubljanski fijakarji
   • The Ljubljana hackney drivers
  • dcterms:creator
   • Barbara Pešak Mikec
  • dcterms:subject
   • fijakarji
   • izvoščki
   • fijakarski red
   • Ljubljana
   • hackney driver
   • cabman
   • hackney carriage regulation
   • Ljubljana
  • dcterms:abstract
   • Hackney drivers occured in Ljubljana at the end of the 18th century. First available data on their number reach into the year 1814. At the beginning, hacknej drivers were mainly from suburbs. They were decent and principled people who were correctly practising their vocation. Yet there were exceptions. Dissatisfied customers reported violators tothe city authorities. The firs regulation defininf rights and duties of hackney drivers was adopted on November 11th 1865. Two more regulations followed, the first in 1897 and the next in 1909. regular hackney carriage stopping places were in Mestni trg opposite to the town hall, in Dunajska cesta in front of the hotel Slon, and in Kongresni trg. In 1911, the first two so-called cab/drivers occured; todey we call them taxi drivers.
   • Fijakarji so se v Ljubljani pojavili konec 18. stoletja. prvi razpoložljivi podatki o njihovem številu segajo v leto 1814. V začetku so bili fijakarji večinoma iz predmestij. Bili so dostojni in načelni ljudje in so svoj poklic opravljali korektno. Obstajale pa so tudi izjeme. Kršitelje so prizadete stranke prijavile magistratu. prvi red, ki je določil pravice in dolžnosti fijakarjev, je bil sprejet 11. novembra 1865. Sledila sta še dva reda, prvi leta 1897 in drugi leta 1909. Najbolj stalna fijakarska postajališča so bila na Mestnem trgu nasproti mestne hiše, na Dunajski cesti pred hotelom Slon in na Kongresnem trgu. V letu 1911 sta se pojavila prva tako imenovana avtofijakarja, danes bi jima rekli taksista.
  • dcterms:publisher
   • Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Miha Preinfalk (odgovorni urednik)
  • dcterms:date
   • 2005
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:778
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf