»Eno pa bomo lahko rekli: Doma smo!«

Prebivalstvo Bovškega in njegova izkušnja vélike vojne 1914 - 1918

Avtor(ji): Komac, Jernej
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2018
Založnik(i): samozal., Ljubljana
Soavtor(ji): Rok Stergar (mentor)


 • Podroben opis
  Magistrsko delo obravnava izkušnjo vélike vojne (1914-1918) prebivalstva na Bovškem, tj. območju današnje Občine Bovec oz. takratnega sodnega okraja Bovec v deželi Goriški-Gradi-ški. Avtor s pomočjo arhivskih virov, dnevnikov, spominov, intervjujev, časopisja ter z uporabo relevantne strokovne literature in člankov obravnava različne tematike znotraj izkušnje vélike vojne, od začetka vojne leta 1914 do konca vojne leta 1918 in prvih povojnih let. V raziskavi avtor predstavi kompleksnost vojne izkušnje, ki jo je doživelo prebivalstvo na Bovškem. Tematike, ki so v delu obravnavane obsegajo najprej dogajanje v prvem letu vojne, zatem pa različne izkušnje prebivalstva po nastopu vojne med Avstro-Ogrsko in Italijo, ki obsegajo begunstvo v Avstro-Ogr-ski in Italiji, življenje prebivalstva v zaledju, problematiko preskrbe, delovnih mest, duhovne oskrbe prebivalstva, šolanja, idr. V končnem obdobju vojne se avtor posveti vračanju prebivalstva iz begunstva v letih 1918 in 1919 ter predvsem težavam, ki so vračajoče begunce spremljale ob nastanitvi v domačih krajih, saj so bili ti močno prizadeti zaradi potekajočih bojev med leti 1915 in 1917. Čeprav se je vélika vojna leta 1918 uradno zaključila, se je prebivalstvo krajev ob nekdanji fronti še leta soočalo z njenimi posledicami.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/44569
  • dcterms:title
   • »Eno pa bomo lahko rekli: Doma smo!«
   • Prebivalstvo Bovškega in njegova izkušnja vélike vojne 1914 - 1918
  • dcterms:creator
   • Jernej Komac
  • dcterms:subject
   • vélika vojna
   • Bovško
   • šolstvo
   • begunci
   • hrana
   • povojna obnova
   • duhovna oskrba
   • prebivalstvo
  • dcterms:publisher
   • samozal., Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Rok Stergar (mentor)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv