Kronika, 1953, št. 2

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1953
Založnik(i): Zgodovinsko društvo za Slovenijo
Soavtor(ji): Zvone Miklavič (odg. ur.)
Posamezni prispevki:
 • Rudi Kyovsky: Socialne razmere našega delavstva v Kropi, Kamni gorici in Železnikih proti koncu XIX. stoletja
 • Janko Jarc: Bela krajina v uporu
 • Pavle Blaznik: Gradovi na loškem ozemlju
 • Jože Šorn: Svilarske manufakture v Ljubljani : (1725-ok. 1800)
 • Bogo Grafenauer: Pomen ustoličenja koroških vojvod v slovenski zgodovini in njegova problematika
 • Sergij Vilfan: Slike iz Brkinov
 • Andrej Šavli: Sporna imena krajev v tolminskem urbarju iz leta 1377
 • Dragica Černy: Rast prebivalstva v Prekmurju : pregled gibanja prebivalstva od leta 1869 do leta 1948
 • Rudi Kyovsky: Donesek k slovenski kulturni dejavnosti med NOB v Bariju
 • Marija Verbič: Arhivi pripovedujejo
 • Franjo Gumilar: Delo in razvoj Mestnega muzeja v Ptuju po osvoboditvi
 • Stanko Pahič: Žarno grobišče na Pobrežju pri Mariboru
 • Franjo Baš: Kovaški muzej v Kropi
 • Majda Smole: Iz naših revij
 • O.: Iz naših krajev (1. XI. 1952 — 31. III. 1953)
 • B.: (Vilhar Srečko), Slovenci ob Jadranu. Zgodovinska razstava v Kopru 29. X,—29. XI. 1952. Izdala in založila Slovenskohrvatska prosvetna zveza, podzveza v Kopru. Opremil akad. slikar I. Pleško. 8°. 64 str.
 • B.: Orači. I, 2. Maribor 21. septembra 1952. 4°, 32 strani
 • O.: Kostanjevica na Krki. Ob sedem-stoletn-ioi mestnega obstoja. Kostanjevica 1953. Izdal Pripravljalni odbor obletnice Kostanjevice. Založila Vinarska zadruga v Kostanjevici. Opremil Jože Likar. Tisk Celjske tiskarne v Celju. 116 strani 8°. Vezano