Kronika, 1953, št. 1

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1953
Založnik(i): Zgodovinsko društvo za Slovenijo
Soavtor(ji): Zvone Miklavič (odg. ur.)
Posamezni prispevki:
 • Uprava in uredništvo Kronike: Razvoj zgodovinske znanosti po osvoboditvi
 • Janko Jarc: Bela krajina v uporu
 • Jaroslav Šašel: Zagrad pri Prevaljah : rimsko grobišče
 • Vladislav Fabjančič: Prvi ljubljanski livarji zvonov in topov
 • Nace Šumi: Kranjski portali
 • Rudolf Golouh: Iz zgodovine delavskega gibanja v Ljubljani
 • Vladimir Bonač: Maribor in slovenska univerza
 • Sergij Vilfan: Novo gradivo iz Brownovega potopisa
 • France Dobrovoljc: Nov opis francoske Ljubljane
 • Jože Brtoncelj: Trg v Kropi
 • Ivan Vasič: Ivan Vrhovec : (ob stoletnici rojstva)
 • Arhivi pripovedujejo
 • Miroslav Luštek: Razstava "Ljubljana v narodnoosvobodilni borbi"
 • Janko Jarc: Razstava partizanskega slikarstva v Novem mestu
 • Bogo Teplý: Pokrajinski muzej v Mariboru 1952
 • Majda Smole: Iz naših revij
 • B.: Iz naših krajev (1. VI.—30. IX. 1952)
 • Josip Mal: Marginalije ob ljubljanskem Mestnem muzeju