Romi in Sinti na Slovenskem med drugo svetovno vojno

Avtor(ji): Zalar, Vita
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2015
Založnik(i): Univerza v Ljubljani; Filozofska fakulteta, Ljubljana
Soavtor(ji): Marta Verginella (mentorica)


 • Podroben opis
  Usoda Romov in Sintov v času druge svetovne vojne je tematika, ki se je slovenski zgodovinarj i redko lotevajo, raziskovalci romskih študij pa jo obravnavajo le kot primer opresivnega odnosa oblasti do Romov. Res je, da so vse medvojne oblasti nasilno postopale z Romi in Sinti primer i tovrstnega sistemskega nasilja so omejitve svobode gibanja, pr isilno delo, okupatorske aretacije in deportacije v zbirna in k oncetracijska taborišča ter partizanski poboji Romov . Hkrati pa se je po celotnem slovenskem ozemlju razvila tudi nenasilna koeksistenca obl astnih organov in Romov prišlo je do sodelovanj a Romov v partizanskem gibanj u in v Slovenskem domobranstvu . Po voj ni se je oblastna opresija nadaljevala s prisilnimi migracijami Romov na območja, kje r so prej živele nemške manjšin ske skupnosti. V povojni strokovni in laični javnosti so Romom /Sintom mnogi odrekali pravico do priznanja statusa žrtev holokavsta.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/44139
  • dcterms:title
   • Romi in Sinti na Slovenskem med drugo svetovno vojno
  • dcterms:creator
   • Vita Zalar
  • dcterms:subject
   • zgodovinopisje
   • Romi
   • Sinti
   • cigani
   • druga svetovna vojna
   • Slovenija
   • domobranstvo
   • narodnoosvobodilna vojska
   • holokavst
   • diplomska dela
  • dcterms:publisher
   • Univerza v Ljubljani; Filozofska fakulteta, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Marta Verginella (mentorica)
  • dcterms:date
   • 2015-01-01
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv