Kronika, 1955, št. 3

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1955
Založnik(i): Zgodovinsko društvo za Slovenijo
Soavtor(ji): Zvone Miklavič (odg. ur.)
Posamezni prispevki:
 • Pavle Blaznik: Pota in vidiki slovenske krajevne zgodovine
 • Rudi Kyovsky: Stavke ljubljanskega delavstva v letih 1871-1874 in ustanovitev prvih sindikatov v Ljubljani
 • Kristina Brenk: Prva uprizoritev mladinske igre v slovenskem jeziku v Ljubljani
 • Marjan Mušič: Iz življenja in dela Machovih
 • Branko Rudolf: Gradivo o začetkih umetnostne organizacije v Mariboru
 • Jože Dular: Navratilov zapis iz leta 1849
 • Vlado Valenčič: Popis družinskih poglavarjev l. 1660 in število prebivalstva v Ljubljani
 • Andrej Vončina: Gradbena fototeka
 • Marija Jagodic: Etnografski muzej v Ljubljani
 • Melita Stele: Prva mednarodna razstava grafike v Ljubljani
 • Majda Smole: Iz naših revij
 • O.: Jaro Šašel, Vodnik po Emoni. Ljubljana 1955. Izdal in založil Mestni muzej v Ljubljani
 • O.: Milko Kos, Srednjeveška Ljubljana. Topografski opis mesta in okolice. Ljubljana 1955. Knjižnica Kronike, zvezek 1
 • O.: Loški razgledi 11-1955. Izdalo in založilo Muzejsko društvo v Škofji Loki. Uredil Branko Berčič. Decembra 1955
 • O.: Maribor. Ilustrirani vodnik po mestu in okolici. Založba Obzorja. Maribor 1955. 285 str. 8°.
 • O.: Maribor. Ilustrirani vodnik po mestu in okolici. Založba Obzorja. Maribor 1955. 285 str. 8°.
 • J. Š.: Albert Struna, Vodni pogoni na Slovenskem. Ljubljana 1955. Tehniški muzej Slovenije, založila knjižnica Titovih zavodov »Litostroj«, tiskala Triglavska tiskarnai.
 • Karel Parcer: Ljubljana ob desetletnici osvoboditve