Kronika, 1957, št. 2

Kronika, 1957, No. 2

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1957
Založnik(i): Zgodovinsko društvo za Slovenijo
Soavtor(ji): Zvone Miklavič (odg. ur.)
Posamezni prispevki:
 • Metod Mikuž: Za originalnost narodnoosvobodilne borbe : (ob štiridesetletnici oktobrske revolucije v Rusiji)
 • Vlado Valenčič: Še nekaj steklarn na Kranjskem
 • Sergij Vilfan: Podobe iz nekdanje živinoreje med Trstom in Slavnikom
 • Josip Wester: Novomeški spomini. 3, Profesorska doba (1918-1921)
 • Ljudmila Plesničar-Gec: Svatbeni običaji v okolici Buzeta v prvi polovici XIX. stoletja Plesničar-Gec, Ljudmila
 • Majda Smole: Kuga na Kranjskem v XVI. stoletju
 • J. Š.: Ivan Mohorič, Zgodovina obrti in industrije d Tržiču. Ljubljana 195?. Izdal Mestni muzej v Tržiču, založila DZS v Ljubljani, tiskala tiskarna »Toneta Tomšiča« v Ljubljani.
 • J. Š.: Joseph Ressel 1?95—185?, inventor of the vessel serem, forester and economist. Ljubljana 1957. Izdal i.n publiciral Tehniški muzej Slovenije. Tiskala Triglavska tiskarna v Ljubljani
 • J. Š.: Vladimir Murko, Josip Ressel, življenje in delo. Ljubljana 1957. Vodniki Tehniškega muzeja Slovenije, Vlil. Izdal in založil Tehniški muzej Slovenije, tiskala tiskarna CZP »Gorenjski tisk« v Kranju
 • J. Š.: Posavje I. Brežice 1957. Izdal Svet za prosveto in kulturo občine Brežice, tiskala Celjska tiskarna v Celju
 • J. Š.: Dr. Josip Žontar, Zapora proti kugi v Karavankah v letih 1713—1716. Prispevek k zgodovini blagovnega prometa in organizacije trgovine na Slovenskem v 18. stoletju. Tržič 1957. Knjižnica Muzejskega društva v Tržiču, 1.
 • J. Š.: Ing. Janko Tišler, Preseljevanje Tržicanov in streljanje talcev na Cegelšah dne 8. junija 1942. Tržič 1957. Knjižnica Muzejskega društva v Tržiču št. 2
 • J. Š.: Moščanska kronika. 1. Ljubljana 1957. Izdaja Občinski odbor SZDL Ljubljana-Moste. — Strani 32
 • J. Š.: Zvonimir Kulundžić, Knjiga o knjizi: I. tom — Historija pisama. Drugo iz osnove preraidjeno i znatno prošireno izdanje. Zagreb 1957. Strani 868
 • J. Š.: Loški razgledi IV. Škofja Loka, decembra 1957. Izdalo in založilo Muzejsko društvo v Škofji Loki, tiskala tiskarna »Toneta Tomšiča« v Ljubljani