Kronika, 1958, št. 2

Kronika, 1958, No. 2

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1958
Založnik(i): Zgodovinsko društvo za Slovenijo
Soavtor(ji): Zvone Miklavič (odg. ur.)
Posamezni prispevki:
 • Jože Curk: Ptujski grad : (stavbno-zgodovinska skica)
 • Rafael Ogrin: Dolenjski kmet v prejšnjih stoletjih
 • Miroslav Pahor: Nastanek apelacijskega sodišča v Kopru
 • Ema Umek: Kuga na Štajerskem v letih 1679-1683
 • Ivan Zelko: Statistika prebivalstva v Prekmurju l. 1698
 • Melitta Pivec Stele: Konrad Stefan : kustos ljubljanske licealne knjižnice : 1897-1909
 • Drago Arko: Vprašanje amfiteatra v Emoni
 • Lojze Bolta: Mestni muzej v Celju
 • B. O.: IV. Kamniški zbornik 1958. Izdal in uredil uredniški odbor. Oprema in vinjete Karel Zelenko. Ljubljana 1958. 291 str.
 • B. O.: Josip Wester, Novomeški spomini. Založilo Dolenjsko muzejsko društvo v Novem mestu. Ponatis iz Kronike 1956 in 1957. Novo mesto 1958. 106 str
 • B. O.: 90-letnica grafične organizacije na Slovenskem 1868—1958. Zbornik sindikata grafičarjev Slovenije. Uredil uredniški odbor. Ljubljana 1958. 71 str.
 • J. S.: Nace Šumi, Gregor Maček, ljubljanski baročni arhitekt. Izdal in založil Mestni muzej v Ljubljani, Ljubljana 1958, 48 strani besedila, 22 fotografij in 16 načrtov-tlorisov. Oprema: Alenka Lenarčič
 • B. O.: Loški razgledi V — 1958. Izdalo in založilo Muzejsko društvo v Škofji Loki decembra 1958. Uredil Branko Berčič, tisk Triglavske tiskarne v Ljubljami. 245 + 14 str.
 • J. S.: Celjski zbornik 1958. Celje 1958. Izdal Svet za prosveto in kulturo okraja Celje. Tiskala Celjska tiskarna, Celje
 • J. S.: Gotische Fresken aus Slowenien (Kopien) aus der Nationalgalerie in Laibach. Klagenfurt, Künstlerhaus 12. Juli bis 3. August 1958