Kronika, 1958, št. 1

Kronika, 1958, No. 1

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1958
Založnik(i): Zgodovinsko društvo za Slovenijo
Soavtor(ji): Zvone Miklavič (odg. ur.)
Posamezni prispevki:
 • Jaroslav Šašel: Kipi in reliefi iz Emone
 • Emil Smole: Arhitekturni razvoj koprske loggie
 • Anton Vončina: Imena ulic v Mariboru
 • Rafael Ogrin: Nekaj o neposrednih davkih v XVI., XVII. in XVIII. stoletju : kratek prispevek k zgodovini davkov na Kranjskem
 • Vlado Valenčič: Župljani Trnovega pri Ilirski Bistrici zoper laške župnike v XVIII. stoletju
 • T. Urbas: Nove razstavne zbirke v Pokrajinskem muzeju v Mariboru
 • B. O.: Umetnost baroka na Slovenskem. Vodnik po umetnostnih zbirkah Narodne galerije v Ljubljani, II. Ljubljana 1957. Izdala in založila Narodna galerija, tiskalo CZP »Ljudska pravica« v Ljubljani.
 • B. O.: Vodnik po Narodni galeriji. Ljubljana 1958. Izdala Narodna galerija v Ljubljani, tiskala Triglavska tiskarna v Ljubljani
 • B. O.: Moščanska kronika 2. Ljubljana 1958. Izdaja Občinski odbor SZDL Ljubljana-Moste.
 • B. O.: Janko Orožen, Zgodovina Trbovelj, Hrastnika in Dola, I. Od početka do 1918. Trbovlje 1958. Izdal in založil Občinski ljudski odbor v Trbovljah. Natisnila Celjska tiskarna v Celju. — Strani 725.
 • B. O.: Janko Orožen, Posestna in gradbena zgodooina Celja, Celje 1957 (separat iz Biltena štev. 10-12/1957). strani 64.
 • B. O.: Videm-Krško nekdaj in danes. Uredil in opremil uredniški odbor. Tisk tiskarne »Ljudske pravice« v Ljubljani 1957.