Kronika, 1966, št. 2

Kronika, 1966, No. 2

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1966
Založnik(i): Zgodovinsko društvo za Slovenijo
Soavtor(ji): Zvone Miklavič (odg. ur.)
Posamezni prispevki:
 • Tone Zorn: Poizkusi izselitve koroških Slovencev med drugo svetovno vojno
 • Jože Jenko: Zgodovina železniške proge Št. Peter na Krasu (Pivka)-Reka
 • Janez Höfler: Gorenjski prispevki k najstarejši glasbeni zgodovini na Slovenskem
 • Branko Reisp: Prirejanje zgodovinskih razstav
 • Katarina Kobe-Arzenšek: Slovenski Rdeči križ v stari Jugoslaviji : 1918-1914
 • Jurij Mušič: Obramba na Soči v letih 1915-1917 : (ob petdesetletnici)
 • Janko Prunk: Zapis z znanstvenega posvetovanja o OF slovenskega naroda
 • JOže Šorn: Vodnik po arhivih Slovenije. Ljubljana 1065. Izdalo in založilo Društvo arhivarjev Slovenije, Ljubljana (615 strani).
 • Jože Šorn: Ljubljana, podobe iz njene zgodovine — Ljubljana, aspetti di storia cittadina — Ljubljana, Bilder aus der Geschichte der Stadt. Ljubljana 1965. Založila Mestni arhiv v Ljubljani in Kronika, časopis za slovensko- krajevno- zgodovino-.
 • Franc Benedik: Poslovilna pisma za svobodo ustreljenih v okupirani slovenski Štajerski. Glavna urednika: Milan Ževart in Stane Terčak, izdala Muzej narodne osvoboditve v Mariboru in Muzej revolucije v Celju. Založila založba »Obzorja-« v Mariboru leta 1965, str. 667.
 • Vojeslav Mole: Umetnost Južnih Slovanov Slovenska matica 1965. Iz poljskega originala prevedel France Vodnik, 557 strani, 412 črno« belih ilustracij in 4 barvne priloge
 • Jasna Fischer: Milan Zevart Po sledovih narodnoosvobodilne vojne v mariborskem okraju. Maribor. Založba Obzorja, 1962. Str. 360. 8
 • F. D.: Ob grobu našega sodelavca Rafaela Ogrina