Kronika, 1967, št. 2

Kronika, 1967, No. 2

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1967
Založnik(i): Zgodovinsko društvo za Slovenijo
Soavtor(ji): Zvone Miklavič (odg. ur.)
Posamezni prispevki:
 • France Klopčič: Slovenci v oktobrski revoluciji
 • Marija Verbič: 700 let Novega trga v mestu Ljubljani
 • Vlado Valenčič: Prvi ljubljanski regulacijski načrt
 • Primož Kuret: Glasbeni instrumenti na srednjeveških freskah na Slovenskem
 • Branko Reisp: O najstarejših tiskanih uradnih razglasih v slovenščini
 • Vlado Habjan: Knežja prestolica Celje - sredi XV. stoletja
 • France Goršič: Orglarski mojster Franc Goršič (1836-1898) : (spomini na očeta)
 • Jan Šedivý: Martin Miklošič - neznani narodni buditelj
 • Jože Šorn: In memoriam Franja Baša
 • Jan Šedivy: Mirko Rupel, Primus Trüber, Leben und Werk des slowenischen Reformators. Deutsche Übersetzung und Bearbeitung von Balduin Saria. — Südosteuropa-Schriften. 5. Band. Südosteuropa Verlagsgesellschaft m. b. H. München 1965
 • Jan Šedivy: Volksmusik Südosteuropas. Beiträge zur Volkskunde und Musikwissenschaft anlässlich der I. Balkanologentagung in Graz 1964. Herausgegeber. und redigiert von W. Wünsch. — Südosteuropa — Schriften, 7. Band. München. Verlag Dr. Rudolf Trofenik, 1966, 4, 167.
 • T. Z.: Dinklage-Erker-Prasch-Koschier: Geschichte der kärntner Landwirtschaft und bäuerliche Volkskunde Kärntens, Klagenfurt 1966.
 • T. Z.: Lovro Kuhar — Prežihov Voranc, Požganic a, Zbrano delo VI, uredil in opombe napisal Drago Druškovič, Ljubljana 1967
 • Tone Zorn: Dr. Theodor Veiter, Die Sprach- und Volkszugehörigkeit in Österreich nach den Ergebnissen der Volkszählung von 1939, Europa ethnica, Wien, 1965, zv. 3, str. 109—123,