Kronika, 1967, št. 3

Kronika, 1967, No. 3

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1967
Založnik(i): Zgodovinsko društvo za Slovenijo
Soavtor(ji): Zvone Miklavič (odg. ur.)
Posamezni prispevki:
 • Jože Šorn: Stavka ljubljanskih stavbnih in mizarskih delavcev v maju 1902
 • Ivan Zelko: Mlinarstvo pri panonskih Slovencih
 • Janez Höfler: Glasbenozgodovinske najdbe XVIII. in XIX. stoletja v Novem mestu
 • Ema Umek: Usmerjenost publikacij Kranjske kmetijske družbe v letih 1770 do 1779
 • Vlado Valenčič: Spremembe in dopolnitve ljubljanskega regulacijskega načrta iz leta 1896
 • Sergej Vrišer: Zbirka vojaških uniform v Pokrajinskem muzeju v Mariboru
 • Vilko Novak: Prekmursko pismo iz leta 1851
 • Janko Orožen: Donesek k zgodovini delavskega gibanja v naših premogovnih revirjih (Martin Terpotitz in prvi maj)
 • Tone Zorn: Vrnitev koroških izseljencev julija 1945 in vprašanje o povračilu vojne škode
 • Jan Šedivý: Nekaj neznanih narodnih buditeljev na Štajerskem
 • Silvo Breskvar: Portal starega ljubljanskega liceja
 • In memoriam Jožeta Jenka
 • France Štukl: Zbornik za umetnostno zgodovino, Nova vrsta VII., Ljubljana 1965
 • France Štukl: Varstvo spomenikov X, 1965, Steletov zbornik, Ljubljana 1966.
 • France Štukl: Slovensko slikarstvo, spremna študija Spelea Čopič, biografski in bibliografski podatki Melita Stele-Možina, Cankarjeva založba 1966.
 • France Štukl: Nace Šumi, Arhitektura XVI. stoletja na Slovenskem, Slovenska Matica, Ljubljana 1966
 • France Štukl: Marijan Zadnikar, Rotunda v Selu, Pomurska založba, Murska Sobota 1967.