Kronika, 1972, št. 1

Kronika, 1972, No. 1

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1972
Založnik(i): Zgodovinsko društvo za Slovenijo
Soavtor(ji): Olga Janša Zorn (gl. ur.), Jože Žontar (odg. ur.), France Dobrovoljc (lekt.)
Posamezni prispevki:
 • Bogo Grafenauer: V spomin Milka Kosa : (12. XII. 1892 - 24. III. 1972)
 • Jaro Šašel: Problem naseljevanja vzhodno-alpskih Slovanov
 • Božo Otorepec: Koseze pri Ljubljani : (zgodovinski oris)
 • Ivan Slokar: Bombažna industrija v Ljubljani do leta 1860
 • Damjan Prelovšek: Ljubljanska cukrarna : zgodovina stavbe in njena umetnostnozgodovinska ocena
 • Katarina Kobe-Arzenšek: Oris Vidmarjeve tovarne dežnikov in nogavic v Ljubljani
 • Tone Zorn: Nemški industrijski obrati v Sloveniji v letih 1938-1939 : (poskus splošnega orisa)
 • Ivan Škafar: Jožef Bagáry, Anton Trstenjak in martjanska pogodba iz leta 1643
 • Marjetica Šetinc: O razstavi »Zlatarstvo na slovenskem Štajerskem«
 • France Štukl: Dolinarjev načrt vodnjaka v Tivoliju
 • Gvido Stres: Izvestje gimnazije Dušana Kvedra v Ptuju 1869—1969, Ptuj 1969; 70 let Gaudeamus igitur..., Kranj 1971; Petdeset let gimnazije v Murski Soboti, Murska Sobota 1970; 50 let slovenske gimnazije v Kočevju, Kočevje 1969; 25 let slovenske gimnazije v Kopru 1945—
 • France Štukl: Loški razgledi, XVIII. Muzejsko društvo v Skofji Loki, decembra 1971; 255 strani ( + oglasi), čez 50 slik in skic, povzetki v francoščini in nemščini.
 • Janez Kos: Georg Matthäus Vischer, Topographia ducatus Stiriare. Gradec 1681. Reproducirana izdaja izbora. Spremna beseda in redakcija Ivan Stopar. Cankarjeva založba, Ljubljana 1971. Str. (4) + (naslovni list) + (143 listov) + (28) + 71, (vmes avtorjev portret). 18
 • Miroslav Stiplovšek: Peter Vodopivec, Luka Knafelj in štipendisti njegove ustanove. Knjižnica »Kronike«, časopisa za slovensko krajevno zgodovino, zvezek 5, Ljubljana 1971, 104 str.
 • Tone Zorn: Franc Resman, Rod pod Jepo, Celovec 1971, 287 str.
 • Peter Vodopivec: Dr. Valentin Inzko: »Koroški Slovenci v evropskem prostoru«, Idejnopolitična študija. Izdal in založil dr. Valentin Inzko, Celovec 1970, 100 strani.
 • Janez Stergar: Blaž Singer, Vodnik na poti med Slovenci na Koroškem (Turistični priročnik). Založba Obzorja, Maribor, avgusta 1970. Priloga: Koroška — Karta s slovenskimi in nemškimi krajevnimi imeni, 1:150.000, priredil Vladimir Klemenčič. Založba Obzorja, Maribor, jul
 • Anka Vidovič-Miklavčič: Metod Mikuž: Zgodovina slovenskega osvobodilnega hoja. Redna knjiga Prešernove družbe, Ljubljana 1970, 287 str.
 • Anka Vidovič-Miklavčič: Metod Mikuž: Zgodovina slovenskega osvobodilnega hoja. Redna knjiga Prešernove družbe, Ljubljana 1970, 287 str.
 • Janez Kos: Narodna junaka Milan Majcen in Janči Mevželj. (Milan Brezovar, Narodna junaka Milan Majcen in Janči Mevželj — Stefan Kuhar, Kmetsko mladinsko gibanje in Milan Majcen). Založil: Odbor za postavitev spomenika Milanu Majcnu in Jančku Mevžlju. Ljubljana 1971.