Gospostvo Renče in Hoferjevi renški urbarji 16. stoletja

Avtor(ji): Pavlin, Vojko
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2003
Založnik(i): Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Aleš Gabrič (odgovorni urednik)


 • Podroben opis

  Renško gospostvo je leta 1464 dobil od goriškega grofa Leonharda v fevd Štefan Hofer. Plemiškadružina Hoferjev, ki so bili sicer v 16. stoletju znani tudi kot zastavni gospodje in glavarji v Devinu, jeobdržala renški fevd do konca osemdesetih let 16. stoletja. Na osnovi nekaj ohranjenih urbarjev indrugega Hoferjevega gradiva iz Semeniške knjižnice v Gorici je moč dobiti vpogled v obseg renškegagospostva in značaj agrarnega gospodarstva ter nekatere druge značilnosti tega kraja v spodnji Vipavskidolini in njegovih prebivalcev.


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/4334
  • dcterms:title
   • Gospostvo Renče in Hoferjevi renški urbarji 16. stoletja
  • dcterms:alternative
   • The seigniory of Renče and the Renče land registers from the 16th century
  • dcterms:creator
   • Vojko Pavlin
  • dcterms:subject
   • Hofer
   • urban
   • Renče
   • Devin
   • Semeniška knjižnica
   • Gorica
   • Hofer
   • land register
   • Renče
   • Devin
   • Theological Seminary library
   • Gorica
  • dcterms:abstract
   • In 1464 the Gorica count Leonhard enfeoffed the Renče seigniory to Štefan Hofer. The noble familyof Hofers who were in the 16th century known as mortgage masters and governors in Devin kept inpossession the Renče feud to the end of the eighties of the 16th century. Based on some preserved landregisters and other Hofer materials from the Seminary library in Gorica it is possible to acquire insightinto the extent of the Renče seigniory, into the nature of agrarian economy and some othercharacteristics of that place in the Lower valley of the Vipava river, and its inhabitants.

   • Renško gospostvo je leta 1464 dobil od goriškega grofa Leonharda v fevd Štefan Hofer. Plemiškadružina Hoferjev, ki so bili sicer v 16. stoletju znani tudi kot zastavni gospodje in glavarji v Devinu, jeobdržala renški fevd do konca osemdesetih let 16. stoletja. Na osnovi nekaj ohranjenih urbarjev indrugega Hoferjevega gradiva iz Semeniške knjižnice v Gorici je moč dobiti vpogled v obseg renškegagospostva in značaj agrarnega gospodarstva ter nekatere druge značilnosti tega kraja v spodnji Vipavskidolini in njegovih prebivalcev.

  • dcterms:publisher
   • Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Aleš Gabrič (odgovorni urednik)
  • dcterms:date
   • 2003
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:946
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf