Kronika, 1969, št. 1

Kronika, 1969, No. 1

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1969
Založnik(i): Zgodovinsko društvo za Slovenijo
Soavtor(ji): Jože Šorn (odg. ur.)
Posamezni prispevki:
 • Ferdo Gestrin: Oris gospodarstva na Slovenskem v obdobju zgodnjega kapitalizma
 • Carlo Guido Mor: Pohod kralja Alboina (568-570)
 • Sergij Vilfan: Nekateri rezultati novejših raziskav o meščanskih kapitalih v zgodnjem kapitalizmu
 • Pavle Blaznik: Analiza neposredne obremenitve grunta v Krnicah v Poljanski dolini 1630
 • Jože Žontar: Načrti za ustanovitev državnega arhiva v Ljubljani pred prvo svetovno vojno
 • Tone Zorn: Iz avstrijsko-jugoslovanskih pogajanj v Celovcu maja 1919
 • Maja Vetrih: Likovno življenje v Mariboru in razstave umetnikov mariborskega kroga med obema vojnama
 • Katarina Kobe-Arzenšek: Tehniški muzej Slovenije
 • Janez Kos: Pogled v slovenske fototeke
 • Branko Reisp: Neevidentirana slovenska knjižica iz leta 1728
 • Katarina Kobe-Arzenšek: Razstava »Prvi tekstilni industrijski obrati na Slovenskem«
 • Olga Janša: Časopis za zgodovino in narodopisje. — 1. (XXXVI) letnik 1965, str. 228 + 70, 2. (XXXVII) letnik 1966, str. 261 + 259, 3. (XXXVIII) letnik 1967, str. 323, 4. (XXXIX) letnik 1968, str. 306, izdala založba Obzorja v Mariboru.
 • Jan Šedivy: Svet med Muro in Dravo. Izdala skupščina občine Ljutomer. Uredil Viktor Vrbnjak. Opremil Janez Vidic. Založba Obzorja. Maribor 1968, str. 741
 • France Štukl: Loški razgledi XV — 1968
 • Janez Kos: Zbirka Slovenija. Ljubljana: Državna založba Slovenije
 • Janez Kos: Krajevni leksikon Slovenije
 • France Štukl: Ars Sloveniae. — Emilijan Cevc, Gotsko kiparstvo, MK, 1967
 • France Štukl: Štefka Cobelj, Baročni slikarji Straussi. Obzorja, Maribor 1967
 • Jan Šedivy: Geschichte, Kultur und Geisteswelt der Slowenen. Begründet von Rudolf Trofenik. — I. Band. — Abhandlungen über die slowenische Reformation. Verlag Dr. Dr. Rudolf Trofenik. München 1968
 • Franc Rozman: Stoletnica Slovenske čitalnice v Solkanu 1867—-1967. Zbral in uredil Branko Marušič, Nova Gorica. 1967. 48 str.
 • Franc Rozman: Ivan Regent. Spomini, Ljubljana 1967. 341 str.