Genealoška podoba rodbine Zois od 18. do 20. stoletja

Avtor(ji): Preinfalk, Miha
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2003
Založnik(i): Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Aleš Gabrič (odgovorni urednik)


 • Podroben opis
  Prispevek predstavlja genealoško podobo rodbine Zois od povzdiga Michelangela Zoisa v plemiški stan sredi 18. stoletja do izselitve zadnjih Zoisov iz slovenskih dežel v Gradec v prvi četrtini 20. stoletja. Predstavljeni so osebni podatki in usode vseh članov rodbine Zois, tako veje na Kranjskem kot tiste, ki je od začetka 19. stoletja živela na Štajerskem. Člani rodbine Zois so ob koncu prispevka predstavljeni tudi po abecednem redu z najosnovnejšimi osebnimi podatki.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/4280
  • dcterms:title
   • Genealoška podoba rodbine Zois od 18. do 20. stoletja
  • dcterms:alternative
   • The genealogical image of the Zois family from the 18th to the 20th centuries
  • dcterms:creator
   • Miha Preinfalk
  • dcterms:subject
   • Zois
   • rodbina
   • genealogija
   • plemstvo
   • Kranjska
   • Štajerska
   • Zois
   • family
   • genealogy
   • nobility
   • Carniola
   • Styria
  • dcterms:abstract
   • The contribution presents the genealogical image of the Zois family from the raise of Michelangelo Zois into nobility in the middle of the 18th century to the move of the last members of the Zois family from Slovene lands to Gradec in the first quarter of the 20th century. Presented are personal data and destinies of all members of the Zois family, as well as their branch in Carniola as the one who have lived in Styria from the beginning of the 19th century. Members of the Zois family are at the end of the contribution presented an alphabetical order with elementary personal data.
   • Prispevek predstavlja genealoško podobo rodbine Zois od povzdiga Michelangela Zoisa v plemiški stan sredi 18. stoletja do izselitve zadnjih Zoisov iz slovenskih dežel v Gradec v prvi četrtini 20. stoletja. Predstavljeni so osebni podatki in usode vseh članov rodbine Zois, tako veje na Kranjskem kot tiste, ki je od začetka 19. stoletja živela na Štajerskem. Člani rodbine Zois so ob koncu prispevka predstavljeni tudi po abecednem redu z najosnovnejšimi osebnimi podatki.
  • dcterms:publisher
   • Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Aleš Gabrič (odgovorni urednik)
  • dcterms:date
   • 2003
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:945
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf