Kronika, 1984, št. 2-3

Iz zgodovine Bleda

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1984
Založnik(i): Zveza zgodovinskih društev Slovenije
Soavtor(ji): Peter Vodopivec (gl. ur.), Marjan Drnovšek (odg. ur.), France Dobrovoljc (lekt.), Marko Štuhec (tehn. ur.)
Posamezni prispevki:
 • Timotej Knific: Arheološki zemljevid Blejskega kota v zgodnjem srednjem veku
 • Andrej Pleterski: Župa Bled : interpretacija
 • Ferdo Gestrin: Bled v fevdalnem obdobju - do konca 18. stoletja
 • Janez Höfler: O umetnostnih spomenikih srednjega veka v Blejskem kotu
 • Jasna Fischer: Populacijski razvoj in socialna struktura okrajnega glavarstva Radovljica med leti 1869 in 1910
 • Igor Smolej: Prispevek k zgodovini blejskih gozdov
 • Mirko Kambič: Bled na starih slikah : (slikarstvo - grafika - fotografija)
 • Joža Mahnič: Bled in književnost
 • Olga Janša-Zorn: Zgodovina blejskega turizma od začetkov do leta 1941
 • Božo Benedik: Počitniške vile so bile ponos blejskega letovišča
 • Božo Benedik: Čolnarji in izvoščki na Bledu
 • Franc Rozman: Baron Schwegel v svojih spominih
 • France Benedik: Narodnoosvobodilni boj na Bledu : kronološki oris
 • Božo Benedik: Vrhunske prireditve na Bledu so bile v šahu in veslanju