Življenje mornariškega častnika Vladimirja Štolfe v luči njegovih pisem

Avtor(ji): Marinac, Bogdana
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2002
Založnik(i): Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Aleš Gabrič (odgovorni urednik)


 • Podroben opis

  Vladimir Štolfa se je rodil 14. decembra 1904 v Sežani. Leta 1924 se je vpisal na Pomorsko akademijov Kotorju, po končanem šolanju pa se je zaposlil pri tedaj največji jugoslovanski ladijski družbi Jugoslavenski Lloyd. Kot kadet in nato častnik krova je plul na tovornih parnikih Istok, Tomislav, Nemanja in Carica Milica ter na tedaj največji jugoslovanski potniški ladji Kraljica Marija. V tem času si je redno dopisoval s sestrama Vido in Dano, v zadnjem obdobju pa je najpogosteje pisal očetu. Ohranjena pisma so bogat vij informacij o Vladimirjevem življenju v času plovbe, o ladjah in njihovihprogah, o načinu življenja pomorščakov na ladji, o srečanjih s tujimi kraji in ljudmi ter o Vladimirjevem razmišljanju ter pogledu na življenje in okolico.


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/4239
  • dcterms:title
   • Življenje mornariškega častnika Vladimirja Štolfe v luči njegovih pisem
  • dcterms:alternative
   • The life of a naval officer Vladimir Štolfa in the light of his letters
  • dcterms:creator
   • Bogdana Marinac
  • dcterms:subject
   • Vladimir Štolfa
   • trgovska mornarica
   • pisma
   • potovanja
   • življenje na ladji
   • Vladimir Štolfa
   • merchlant marine
   • voyages
   • letters
   • life on a ship
  • dcterms:abstract
   • Vladimir Štolfa was born on December 14th 1904 in Sežana. In 1924 he entered the Naval Academy inKotor. After his studies Štolfa employed himself in the largest Yugoslav ship company of that time, the Yugoslav Lloyd. As acadet and later as a deck officer he sailed on cargo steam ships Istok, Tomislav, Nemanja and Carica Milica, and on the then largest Yugoslav passenger ship Kraljica Marija. During thatperiod he regularly corresponded with his sisters Vida and Dana; in the last period he most frequently wrote to his father. The preserved letters are a rich source of information about VladiImir's life during thetime of sea voyages, about ships and their routes, about the manner of life of sailors on ships, about seeing foreign places and people, and about the author's contemplation and view upon hic and the surroundjngs.

   • Vladimir Štolfa se je rodil 14. decembra 1904 v Sežani. Leta 1924 se je vpisal na Pomorsko akademijov Kotorju, po končanem šolanju pa se je zaposlil pri tedaj največji jugoslovanski ladijski družbiJugoslavenski Lloyd. Kot kadet in nato častnik krova je plul na tovornih parnikih Istok, Tomislav,Nemanja in Carica Milica ter na tedaj največji jugoslovanski potniški ladji Kraljica Marija. V tem času sije redno dopisoval s sestrama Vido in Dano, v zadnjem obdobju pa je najpogosteje pisal očetu.Ohranjena pisma so bogat vij informacij o Vladimirjevem življenju v času plovbe, o ladjah in njihovihprogah, o načinu življenja pomorščakov na ladji, o srečanjih s tujimi kraji in ljudmi ter o Vladimirjevemrazmišljanju ter pogledu na življenje in okolico.

  • dcterms:publisher
   • Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Aleš Gabrič (odgovorni urednik)
  • dcterms:date
   • 2002
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:949
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf