Prebivalstvo na Ižanskem skozi matične knjige

Population in the Ig region through register books

Avtor(ji): Piškurić, Jelka
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2002
Založnik(i): Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Aleš Gabrič (odgovorni urednik)


 • Podroben opis
  Članek se ukvarja z glavnimi značilnostmi prebivalstva na Ižanskem v letih med 1775 in 1825
  Predstavljeni in analizirani so osnovni statistični podatki o številu rojstev porok in smrti ki so bili
  dobljeni iz matičnih knjig. Poleg njih so obdelani še podatki o starših in botrih imenih otrok boleznih
  ter povprečni življenjski dobi. Življenje takratnega podeželskega prebivalstva je bilo močno povezano z
  naravo in njenimi letnimi cikli. To se odraža tako v mesečnem gibanju rojstev, kot tudi porok in smrti. V
  celoti je bilo demografsko gibanje dokaj konstantno, saj ne zaznamo občutnejših skokov in padcev.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/4235
  • dcterms:title
   • Prebivalstvo na Ižanskem skozi matične knjige
   • Population in the Ig region through register books
  • dcterms:creator
   • Jelka Piškurić
  • dcterms:subject
   • matične knjige
   • prebivalstvo
   • Ig
   • županija Ig
   • rojstvo
   • poroka
   • smrt
   • register books
   • population
   • the Ig parish
   • birht
   • marriage
   • death
  • dcterms:abstract
   • The article deals with major characteristics of the population in the Ig region from the year 1775 to 1825 Presented and analysed are basic statistical data on number of births, marriages and deaths that were acquired from the register books. Presented are beside the mentioned data on parents, godparents, names of children, diseases and average length of life. The life of the then rural population was strongIy connected with nature and its annual cycles. That reflects in monthly variation of births as well as of maniages and deaths. As a whole the demographic course was a good deal constant as we do not sense considerable leaps or falIs.
   • Članek se ukvarja z glavnimi značilnostmi prebivalstva na Ižanskem v letih med 1775 in 1825 Predstavljeni in analizirani so osnovni statistični podatki o številu rojstev porok in smrti ki so bili dobljeni iz matičnih knjig. Poleg njih so obdelani še podatki o starših in botrih imenih otrok boleznih ter povprečni življenjski dobi. Življenje takratnega podeželskega prebivalstva je bilo močno povezano z naravo in njenimi letnimi cikli. To se odraža tako v mesečnem gibanju rojstev, kot tudi porok in smrti. V celoti je bilo demografsko gibanje dokaj konstantno, saj ne zaznamo občutnejših skokov in padcev.
  • dcterms:publisher
   • Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Aleš Gabrič (odgovorni urednik)
  • dcterms:date
   • 2002
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:949
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf