Kronika, 1983, št. 2-3

Iz zgodovine Maribora

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1983
Založnik(i): Zveza zgodovinskih društev Slovenije
Soavtor(ji): Peter Vodopivec (gl. in odg. ur.), France Dobrovoljc (lekt.), Vasko Simoniti (tehn. ur.)
Posamezni prispevki:
 • Marjan Žnidarič: Redek jubilej : (ob 80-letnici Zgodovinskega društva v Mariboru)
 • Mavricij Zgonik: Vloga geografskega okolja na začetke in rast Maribora
 • Stanko Pahič: Arheološka preteklost Maribora
 • Jože Mlinarič: Maribor do začetka 17. stoletja
 • Jože Koropec: Pileatorjeve pritožbe zoper mariborski mestni svet leta 1623
 • Sergej Vrišer: Doneski k opusu baročnih kiparjev Straubov in Jožefa Holzingerja
 • Jože Curk: Urbano-gradbena in komunalna zgodovina Maribora
 • Anton Ožinger: Sedež slovenske škofije na Štajerskem v Mariboru l. 1859
 • Antoša Leskovec: Upravni in gospodarski razvoj Maribora v 19. stoletju
 • Sergej Vrišer: Stari Maribor: mesto, ljudje in dogodki
 • Manica Špendal: Glasbeno življenje v Mariboru
 • Bruno Hartman: Slovensko delavsko bralno in pevsko društvo v Mariboru in njegova knjižnica
 • Tone Petek: Kratek etnološki oris železničarske kolonije Studenci v Mariboru
 • Jelka Pirkovič-Kocbek: Socialna stanovanjska gradnja v Mariboru
 • France Filipič: Gladovna stavka v moški kaznilnici v Mariboru v avgustu in septembru 1936
 • Milan Ževart: Sabotažne akcije v Mariboru od konca aprila do začetka avgusta 1941
 • Vladimir Bračič: Razvoj upravne ureditve v Mariboru
 • Marjan Matjašič: Demografsko ekonomski aspekti strukture mariborskega mestnega prebivalstva
 • Vladimir Bračič: Nastanek in razvoj visokega šolstva v Mariboru
 • Meta Gabršek-Prosenc: Razstavna dejavnost v Mariboru - povojno obdobje