Naravoslovne znanosti in ustanovitev Biotehniške fakultete

Avtor(ji): Anžur, Tea
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2001
Založnik(i): Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Aleš Gabrič (odgovorni urednik)


 • Podroben opis

  Prispevek na podlagi arhivskega gradiva Zgodovinskega arhiva in muzeja Univerze v Ljubljani in drugih virov obravnava študij biotehniških znanosti. Razprava posega še v čas 18. stol. in se zaključi z začetkom šestdesetih let 20. stoletja, ko je bila ustanovljena celovita Biotehniška fakulteta. Polega študija agronomije je združila še gozdarski, biološki, veterinarski in živilsko tehnološki program izobraževanja. Slednji je bil v tem obdobju še v okviru agronomskega oddelka.


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/4217
  • dcterms:title
   • Naravoslovne znanosti in ustanovitev Biotehniške fakultete
  • dcterms:alternative
   • The natural sciences and the foundation of Biotehniška fakulteta (Faculty of Biotechnology)
  • dcterms:creator
   • Tea Anžur
  • dcterms:subject
   • razvoj znanosti
   • Biotehniška fakulteta
   • Univerza v Ljubljani
   • naravoslovne vede
   • Development of science
   • Faculty of Biotechnology
   • University in Ljubljana
   • natural sciences
  • dcterms:abstract
   • The contribution deals on the basis of archival material of the Zgodovinski arhiv (Historical Archives) and the museum of the University of Ljubljana and other sources with the studying of biotechnological sciences. The treatise reaches into the time of the 18th century and concludes with the beginning of the sixties of the 20th century when the Faculty of Biotechnology was founded. Beside studying agronomy the faculty united the forestry, biological, veterinarian and food-processing technological programmes of education. The latter is in the frame of the agronomy department

   • Prispevek na podlagi arhivskega gradiva Zgodovinskega arhiva in muzeja Univerze v Ljubljani in drugih virov obravnava študij biotehniških znanosti. Razprava posega še v čas 18. stol. in se zaključi z začetkom šestdesetih let 20. stoletja, ko je bila ustanovljena celovita Biotehniška fakulteta. Polega študija agronomije je združila še gozdarski, biološki, veterinarski in živilsko tehnološki program izobraževanja. Slednji je bil v tem obdobju še v okviru agronomskega oddelka.

  • dcterms:publisher
   • Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Aleš Gabrič (odgovorni urednik)
  • dcterms:date
   • 2001
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:947
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf