Žagarska dejavnost na veleposestvu Galle v Bistri pred drugo svetovno vojno

Avtor(ji): Vilman, Vladimir
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2001
Založnik(i): Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Aleš Gabrič (odgovorni urednik)


 • Podroben opis

  Gozdnata zaledna pobočja in izdatni vodni viri kraškega sveta Bistre in Dola med Vrhniko in Borovnico so ponujali ugodne pogoje za razvoj žagarske dejavnosti. Razgledani menihi nekdanje kartuzije so jo pričeli uvajati že leta 1659, najverjetneje pa tudi že prej. Živahna žagarska dejavnost je v Bistri in Dolu potekala z večjo ali manjšo intenziteto vse do leta 1952, ko je prenehala delovati parna žaga, torej najmanj 293 let. V preteklosti so tu delovale štiri žage na vodni pogon in ena na parni pogon. Žagarstvov Bistri ni povsem zamrlo niti dandanes. Delavci Tehniškega muzeja Slovenije občasno razžagajo v obstoječi rekonstruirani vodni žagi nekaj hlodov v prikaz nekdanjega načina dela za radovedne obiskovalce.


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/4215
  • dcterms:title
   • Žagarska dejavnost na veleposestvu Galle v Bistri pred drugo svetovno vojno
  • dcterms:alternative
   • The sawing activity at the Galle estate in Bistra before world war II
  • dcterms:creator
   • Vladimir Vilman
  • dcterms:subject
   • žagarstvo
   • veleposestvo Galle
   • kartuzijski samostan Bistra
   • sawing
   • Galle estate
   • Carthusian monastery Bistra
  • dcterms:abstract
   • The wooded sides of the hills and plentiful water sources of the karst region of Bistra and Dol between Vrhnika and Borovnica offered advantageous conditions for the development of sawing activity. The learned monks of a former Carthusian monastery began introducing it already in 1659, probably even sooner. A busy sawing activity was going on with a greater or lesser intensity all the time up to 1952 when the steam saw ceased work, that is at least 293 years In the past there were four water sawsand a steam one there. Sawing in Bistra did not quite die away. The workers of the Tehniški muzej Slovenije (The Technical Museum of Slovenia) occasionally cut in the existing reconstructed water saw some logs to present the former manner of work for the inquisitive visitors.

   • Gozdnata zaledna pobočja in izdatni vodni viri kraškega sveta Bistre in Dola med Vrhniko in Borovnico so ponujali ugodne pogoje za razvoj žagarske dejavnosti. Razgledani menihi nekdanje kartuzije so jo pričeli uvajati že leta 1659, najverjetneje pa tudi že prej. Živahna žagarska dejavnost je v Bistri in Dolu potekala z večjo ali manjšo intenziteto vse do leta 1952, ko je prenehala delovati parna žaga, torej najmanj 293 let. V preteklosti so tu delovale štiri žage na vodni pogon in ena na parni pogon. Žagarstvov Bistri ni povsem zamrlo niti dandanes. Delavci Tehniškega muzeja Slovenije občasno razžagajo v obstoječi rekonstruirani vodni žagi nekaj hlodov v prikaz nekdanjega načina dela za radovedne obiskovalce.

  • dcterms:publisher
   • Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Aleš Gabrič (odgovorni urednik)
  • dcterms:date
   • 2001
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:947
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf